VHG BRANCHEOPLEIDING ASSISTENT HOVENIER/GROENVOORZIENER

VHG-BRANCHEOPLEIDING 35 LESDAGEN (1 JAAR)

Tuinen, parken, speel- en sportvelden worden met zorg en vakmanschap ontworpen en aangelegd. Ook het onderhoud is in handen van mensen met kennis over het aanleggen en onderhouden van groen. In de verschillende seizoenen moet er op de juiste wijze geplant, gesnoeid of gemaaid worden. Hiervoor is vakkennis nodig op verschillende niveaus, zoals o.a. voor de assistent in de groene sector. Daarom heeft TerraNext samen met de VHG de opleiding Assistent Hovenier/ Groenvoorziener ontwikkelt.

De opleiding is gericht op (toekomstige) assistent medewerkers van groen- en hoveniersbedrijven, gemeenten en organisaties op het gebied van natuurbeheer, die nog geen kennis hebben van de groene sector.

Het is een praktische opleiding voor mensen die geen reguliere MBO opleiding niveau 1 en 2 gaan doen. De opleiding kan een “opstap” zijn voor de nieuwe entree opleiding of opleiding voor de VHG branche opleiding Aankomend Hovenier.

De opleiding wordt verzorgd onder de auspiciën van de Landelijke VHG.

TerraNext is licentieschool voor deze opleiding en is verantwoordelijke voor de opleiding.

Programma-indeling:

 • Aantal contactdagen 35
 • Aantal lesuren per contactdag 6
 • Totaal lesuren 210 Examenuren (dag) 6
 • Sortimentskennis 70 uur
 • Werknemersvaardigheden 40 uur
 • Vakvaardigheid 100 uur
   

Opleidingsprogramma:
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Werknemersvaardigheden:
• Werkhouding
• Samenwerken
• Motivatie
• Instructie op het werk
• Eigen verantwoordelijkheid
• Veilig en milieubewust werken
• Omgaan met kritiek
• Opkomen voor jezelf
• Ziek en wat nu?
• Formulieren invullen
• Je sterke kanten benutten
• Omgaan met collega’s en leidinggevenden

Vakvaardigheid:
• Gazononderhoud
• Borderonderhoud
• Bestratingsonderhoud
• Struiken en bomenvegetatie snoeien
• Bestrating (reparatie)
• Gereedschap onderhoud
• Veilig werken
• Afrasteringen
• Planten en verplanten
• Onkruidbeheersing

Sortimentskennis:
Uiteraard is het sortiment een belangrijk onderdeel van de opleiding. Gedurende de opleiding worden er verschillende planten/ bomen / heesters behandeld op basis van de VHG Plantenkenniskaart.

Examenonderwerpen

Praktijk:

 • Assisteren bij aanleg van gazon en beplantingen
 • Assisteren bij het onderhoud van gazon en beplantingen
 • Assisiteren bij handmatig onderhoud en reparatie van verhardingen

Theorie (mondeling)

 • Sortimentkennis
 • Algemene vakkennis
 • Werknemersvaardigheden

Intake
Na de aanmelding (individueel / company) voor de opleiding, volgt er een intakegesprek. Na dit gesprek volgt de definitieve plaatsing.

Begeleiding 

Gedurende de opleiding word je begeleid door de docenten van de opleiding.

Stage en / of werkplek (arbeidscontract):
Voor het volgen (start) van deze opleiding is niet per se een stage of werkplek (arbeidscontract) nodig in de groene sector. Maar om de opleiding met een goed gevolg te kunnen afronden is (praktische) werkervaring wel een vereiste.

Lees hier meer over de VHG Brancheopleiding

Resultaat
Wordt de opleiding met een voldoende afgesloten, dan ontvang je het VHG vakdiploma Assistent Hovenier / Groenvoorziener.

Datum
De opleiding start bij voldoende deelname.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA VHG

Aanmelden: VHG Brancheopleiding Assistent Hovenier/Groenvoorziener

Geslacht

Aanmelden: VHG Brancheopleiding Assistent Hovenier/Groenvoorziener

Geslacht