MOTORKETTINGZAGEN BASISCURSUS

CURSUS KOSTEN: €706,- BTW VRIJ 10 DAGDELEN

Deelnemers kunnen veilig en verantwoord werkzaamheden in de praktijk uitvoeren met de motorkettingzaag betreffende licht zaag- en velwerk. Daarnaast krijgt de cursist inzicht in de juiste manier van vellen van een boom. Na het volgen van deze cursus voldoet de cursist aan de Arbo-verplichting.

Deze cursus is bedoeld voor mensen die beroepsmatig met de motorkettingzaag werken in de groene sector.

Tijdens deze cursus leert u licht hout te vellen (tot een diameter van 30 cm). Daar het werken met de motorkettingzaag een groot risico met zich meebrengt, ligt er een grote nadruk op het veilig en verantwoord werken met de motorkettingzaag.

 De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Arbowet en regelgeving betreffende arbeidsomstandigheden
  • Onderhoud van motorkettingzaag en zaagketting
  • Herkennen en oplossen kleine storingen
  • Praktisch omgaan met de motorkettingzaag
  • Veltechnieken en werkhouding
  • Uitsnoeien en afkorten van de boom
  • Verwerken van het snoeihout

Resultaat
De opleiding wordt afgesloten met een getuigschrift.

Datum 
Op dit moment is er geen cursus ingepland. Als u zich aanmeldt, wordt u op de wachtlijst geplaatst en ontvangt u bericht zodra de volgende cursus is ingepland.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA MOTORKETTINGZAGEN

Aanmelden: Motorkettingzagen basiscursus

Geslacht

Aanmelden: Motorkettingzagen basiscursus

Geslacht