VHG BRANCHEOPLEIDING AANKOMEND PROJECTLEIDER

VHG-BRANCHEOPLEIDING 2 JAAR

Bent u werkzaam in de groene sector en wilt u doorgroeien naar een leidinggevende functie (projectleider) waarbij organiseren en projectvoorbereiding centraal staan? Dan is deze cursus iets voor u. Indien u al projectleider bent, maar daarvoor nog niet de bijbehorende diploma's bezit, dan is deze opleiding zeer aan te bevelen. De opleiding is bedoeld voor mensen die al werken in het groen en zich graag verder willen ontwikkelen.

Tijdens de opleiding leert men in twee jaar:

Project voorbereiden:

  • Planvorming, denk aan beheer plannen en ontwerpen.
  • Bestekken, calculeren, werkvoorbereiden.


Project uitvoeren:

  • Projectorganisatie en projectuitvoering.
  • Kwaliteitszorg, personeelsbeleid.
  • Bodem en beplantingsleer.
     

Bovenstaande onderdelen komen aan de orde in projecten die aansluiten op de praktijk. Daarom is het belangrijk dat uw werkgever u in de gelegenheid stelt om alle praktijkopdrachten uit te voeren.

De opleiding aankomend projectleider maakt onderdeel uit van de VHG Branche opleiding, de inhoud en kwaliteit worden geborgd door branchevereniging VHG.

Lees hier meer over de VHG Branche-opleiding

Resultaat
Het diploma wordt uitgegeven door de VHG Branche opleiding.

Datum
De opleiding is in oktober 2018 gestart. Op dit moment is geen instroom mogelijk.  

Subsidie mogelijkheden
Voor de VHG Branche-opleiding zijn er subsidiemogelijkheden via Colland Arbeidsmarkt. Voor meer informatie: zie het document onder Downloads op deze pagina. 

MEER UIT HET THEMA GROEN

Aanmelden: VHG Brancheopleiding Aankomend Projectleider

Geslacht

Aanmelden: VHG Brancheopleiding Aankomend Projectleider

Geslacht