VAKOPLEIDING (NIVEAU 3) VAKBEKWAAM HOVENIER - BBL

MBO-OPLEIDING KOSTEN: € 612,- (2021-2022) 3 JAAR

Tuin, parken, speel- en sportvelden worden met zorg en vakmanschap ontworpen en aangelegd. Ook het onderhoud is in handen van mensen met kennis over het aanleggen en onderhouden van groen.  Na afronding van de opleiding tot Vakbekwaam Hovenier heb je de kwaliteiten om zelfstandig werkzaam te zijn in de dagelijkse beroepspraktijk van de groene sector.

Voor wie?

De opleiding is gericht op (toekomstige) medewerkers van groen- en hoveniersbedrijven, gemeenten en andere organisaties op het gebied van groenbeheer.

Waar kun je aan het werk? 

 •  Hoveniersbedrijven 
 • Dienst openbare ruimten 
 • Landschapsbeheer
 • Waterschappen 
 • Golfbanen 
 • Recreatieparken 

De opleiding

TerraNext biedt deze opleiding aan volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), dit is een combinatie van werken en leren. Na afronding van deze opleiding tot vakbekwaam hovenier heb je de kwaliteiten om zelfstandig werkzaam te zijn in de dagelijkse beroepspraktijk van de groene sector.

Tijdens de opleiding leer je het zelfstandig aanleggen en onderhouden van tuinen en parken. Daarnaast wordt in de opleiding o.a. aandacht besteed aan competenties als samenwerken en leidinggeven op de werklocatie.

In de opleidingen krijg je, afgestemd op het niveau van de opleiding, te maken met veel voorkomende werkzaamheden binnen de groene sector, zoals:

 • Aanleggen en onderhouden van tuinen en parken
 • Aanleggen en onderhouden van vijvers, verhardingen en bouwkundige elementen
 • Gebruik en onderhoud van gereedschap en machines
 • Snoeien van  houtige gewassen
 • Herkennen van planten en het toepassen ervan
 • Veilig werken voor jezelf, je collega’s en omstanders
 • Leren om op goede manier samen te werken met je collega’s
 • Algemeen vormende vakken (Nederlands, rekenen,  burgerschap)

In de opleiding biedt TerraNext je de mogelijkheid losse certificaten/getuigschriften te behalen voor bepaalde praktijkonderdelen, bijvoorbeeld voor bosmaaien, motorkettingzagen, basisveiligheid (VCA) of zorgvuldig handelen conform de Wet Natuurbescherming.

Toelatingseisen
Om de opleiding te kunnen volgen heb je een vooropleiding nodig. Voor niveau 3 is dit een diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg of een mbo-diploma niveau 2.  
Als jij je aanmeldt voor de opleiding, nodigen we je uit voor een intakegesprek. In dat gesprek kijken we samen of jij de juiste verwachtingen hebt van de opleiding en een duidelijk beeld van de mogelijke beroepen. Pas daarna word je definitief geplaatst.

Begeleiding
Gedurende de opleiding wordt je begeleid door een studieloopbaanbegeleider, ook wel SLB’er genoemd. De SLB’er onderhoudt het contact tussen de opleiding, jou en het bedrijf.

Keuzedelen
Binnen de opleiding worden keuzedelen aangeboden die verrijking geven op het gebied van beroepsgerelateerde aspecten evenals kennisverrijking gericht op doorstroming of persoonlijke ontwikkeling

Proeve van Bekwaamheid
De Proeve van Bekwaamheid (PvB) is een beroepsexamen waarmee je laat zien aan externe beoordelaars hoe je in je beroep functioneert. Je krijgt opdrachten, die je ook in je (toekomstige) beroepspraktijk kunt tegenkomen. Door deze opdracht zelfstandig en tot tevredenheid uit te voeren, laat je zien dat je het vak beheerst. 

Portfolio
Alle beoordelingen en vorderingen bewaar je in een portfolio. In dit persoonlijk portfolio, dat door de opleiding wordt geleverd en (gedeeltelijk) beheerd, heb je ruimte voor officiële stukken, presentaties, fotoreportages, opdrachten, werkstukken en ander belangrijk materiaal. Je kunt zo aan iedereen en op elk moment laten zien hoe het met je studie gaat en aan welke onderwerpen je al hebt gewerkt. 

Resultaat
Wanneer je alle onderdelen hebt gehaald, ontvang je het niveau 3 diploma "Vakbekwaam hovenier".

Kosten

Wettelijk lesgeld voor cursusjaar 2021-2022: € 612,-
Naast het lesgeld betaalt elke student schoolkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor boeken, materialen, gereedschappen en excursies, hiervoor is TerraNext BTW Vrij gesteld. 

Locatie

De lessen worden gegeven bij Terra in Groningen of Terra in Meppel. Voor groepen biedt TerraNext de mogelijkheid om de opleiding zowel incompany als op een alternatieve leslocatie uit te voeren.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GROEN

Aanmelden: Vakopleiding (niveau 3) Vakbekwaam hovenier - BBL

Geslacht

Aanmelden: Vakopleiding (niveau 3) Vakbekwaam hovenier - BBL

Geslacht