SCHAKELTRAJECT (IN HET GROEN)

CURSUS KOSTEN: €2.650,- BTW VRIJ 36 WEKEN: 1 DAG PER WEEK MAX 16 DEELNEMERS

Het doel van het schakeltraject is het verder ontwikkelen van de kennis en vaardigheden voor de opstap naar het behalen van een MBO diploma en / of een entreediploma. En het vergroten van de toeleiding naar de arbeidsmarkt.

Het schakeltraject is een voorbereidend traject voor met name jongeren afkomstig van het praktijkonderwijs en / of voortgezet speciaal onderwijs.

Het schakeltraject is een voorbereidend traject voor met name jongeren afkomstig van het praktijkonderwijs en / of voortgezet speciaal onderwijs. Na doorlopen van het schakeltraject kan de deelnemer instromen in een opleidingstraject niveau 1 (MBO) Natuur en Leefomgeving en per 1 augstus 2015 in de entreeopleiding. Tijdens het schakeltraject blijft de deelnemer ingeschreven staan bij zijn / haar onderwijsinstelling en volgt 1 dag per week les bij TerraNext.

De cursist krijgt 1 dag per week les bij TerraNext. Tijdens deze dag worden praktische vaardigheden geoefend, afgestemd op de groene en grijze werkzaamheden in de groene leefomgeving. Een combinatie van (algemene) vaardigheden en (groene) kennis.
Specifieke thema’s die behandeld worden zijn:

  • Assisteren bij het aanleg en onderhouden van tuinen.
  • Assisteren bij het aanleggen en onderhouden van grasvelden en gazons.
  • Assisteren bij het snoeien
  • Assisteren bij het gebruik en onderhoud van machines, werktuigen en apparatuur
  • Assisteren bij onderhoud bestratingen
  • Leren en herkennen van een aantal planten en bomen
  • Veilig werken voor jezelf, je collega’s en omstanders


Organisatie en uitvoering
Standaard is de uitvoeringslocatie TerraNext te Eelde. Indien noodzakelijk wordt voor de praktische lessen uitgeweken naar andere werklocaties. De theorie wordt via een thematische opzet verzorgd en is gekoppeld aan de praktijklessen.

TerraNext verzorgd van de deelnemers een deelnemersrapportage voor de toeleverende onderwijsinstellingen. En de deelnemers worden tijdens het schakeltraject ondersteund door een studieloopbaanbegeleider.

Resultaat
Deelnemers ontvangen van TerraNext getuigschrift “Schakeltraject Groen”.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GROEN

Aanmelden: Schakeltraject (in het groen)

Geslacht

Aanmelden: Schakeltraject (in het groen)

Geslacht