MIDDENKADEROPLEIDING (NIVEAU 4) OPZICHTER/UITVOERDER GROENE RUIMTE - BBL

MBO-OPLEIDING KOSTEN: € 612,- (2021-2022) 3 JAAR

Met deze opleiding leer je leidinggeven en draag je verantwoordelijkheid voor praktisch werk, planning en beheer in de groene ruimte. Je beheerst het praktische werk zelf natuurlijk tot in de puntjes. Met het succesvol afronden van deze opleiding krijg je het diploma niveau 4 opzichter/uitvoerder groene ruimte en kun je doorstuderen aan het hbo.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor deelnemers die werkzaam zijn bij overheidsorganisaties (waterschappen, gemeenten, provincies en rijk), groenvoorzieningsbedrijven, hoveniersbedrijven, recreatiebedrijven, aannemingsbedrijven,  private sector die bijvoorbeeld eigenaar/beheerder zijn van bos- en/of natuurgebied. 

De opleiding

Voor het vaststellen van het onderwijsprogramma is deels gelet op de kerntaken die door het kenniscentrum Aequor zijn vastgesteld en deels op de functieprofielen die door de VHG zijn aangegeven in hun functiewaarderingssysteem.Op bas is hiervan zijn de volgende gezamenlijke leer- en ontwikkelingslijnen geformuleerd.

 • Beroepsgerichte leerlijn
 • Algemene leerlijn
 • Ontwikkellijn

Als student leer je handelingen en vaardigheden die je nodig hebt voor je werk en/of stage. Hierbij gaat het om:

 • Opstellen inrichting en beheers projecten;
 • Onderhouden contacten en communicatie met opdrachtgevers/burgers;
 • Management en organisatie (projectorganisatie);
 • Zorg dragen voor uitvoering van werken in natuur en de leefomgeving;
 • Planvorming (bestekken en offertes);
 • Toegepaste plantenkennis;
 • Kwaliteitszorg (milieu zorg);
 • Flora en fauna;
 • Personeel en organisatie (leidinggeven – gesprekken voeren);
 • Arbo en veiligheid.

In de opleiding biedt TerraNext je de mogelijkheid losse certificaten met een civiel effect te behalen, zoals bijvoorbeeld Visual Tree Assessment (VTA), Veiligheid Certificaat Aannemers (VCA-vol) en Bedrijfsvoeren Gewasbescherming (Licentie 2)

Toelatingseisen
Om de opleiding te kunnen volgen heb je een vooropleiding nodig. Voor niveau 4 is dit een diploma vmbo gemengde leerweg of theoretische leerweg of een mbo-diploma niveau 3.
Als jij je aanmeldt voor de opleiding, nodigen we je uit voor een intakegesprek. In dat gesprek kijken we samen of jij de juiste verwachtingen hebt van de opleiding en een duidelijk beeld van de mogelijke beroepen. Pas daarna word je definitief geplaatst.

Begeleiding
Gedurende de opleiding wordt je begeleid door een studieloopbaanbegeleider, ook wel SLB’er genoemd. De SLB’er onderhoudt het contact tussen de opleiding, jou en het bedrijf. 

Keuzedelen
Binnen de opleiding worden keuzedelen aangeboden die verrijking geven op het gebied van beroepsgerelateerde aspecten evenals kennisverrijking gericht op doorstroming of persoonlijke ontwikkeling.

Proeve van Bekwaamheid
De Proeve van Bekwaamheid (PvB) is een beroepsexamen waarmee je laat zien aan externe beoordelaars hoe je in je beroep functioneert. Je krijgt opdrachten, die je ook in je (toekomstige) beroepspraktijk kunt tegenkomen. Door deze opdracht zelfstandig en tot tevredenheid uit te voeren, laat je zien dat je het vak beheerst. 

Portfolio
Alle beoordelingen en vorderingen bewaar je in een portfolio. In dit persoonlijk portfolio, dat door de opleiding wordt geleverd en (gedeeltelijk) beheerd, heb je ruimte voor officiële stukken, presentaties, fotoreportages, opdrachten, werkstukken en ander belangrijk materiaal. Je kunt zo aan iedereen en op elk moment laten zien hoe het met je studie gaat en aan welke onderwerpen je al hebt gewerkt.  

Resultaat
Indien je alle onderdelen hebt gehaald, ontvang je het mbo niveau 4 diploma "Opzichter/uitvoerder groene ruimte"

Kosten

Wettelijk lesgeld voor cursusjaar 2020-2021: € 612,- 
Naast het lesgeld betaalt elke student schoolkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor boeken, materialen, gereedschappen en excursies, hiervoor is TerraNext BTW Vrij gesteld. 

LOCATIE

De lessen worden gegeven bij Terra in Groningen of Terra in Meppel. Voor groepen biedt TerraNext de mogelijkheid om de opleiding zowel incompany als op een alternatieve leslocatie uit te voeren.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GROEN

Aanmelden: Middenkaderopleiding (niveau 4) Opzichter/uitvoerder groene ruimte - BBL

Geslacht

Aanmelden: Middenkaderopleiding (niveau 4) Opzichter/uitvoerder groene ruimte - BBL

Geslacht