MIDDENKADEROPLEIDING (NIVEAU 4) BEHEER BUITENRUIMTE 2.0 - BBL

De wereld verandert. Verander je mee?!
Nederland leeft duurzaam met de natuur & het milieu, maar dat gaat niet vanzelf. Bijna dagelijks is het klimaat in het nieuws: de gevolgen van de klimaatverandering en wateroverlast door clusterbuien. Hoge waterstanden afgewisseld met perioden van droogte, de bodemdaling als gevolg van gas- en oliewinning gecombineerd met zeespiegelstijging. Kortom: de natuur in Nederland heeft veel te verduren. Dit vraagt om vakmanschap bij de inrichting en het beheer van de buitenruimte.

Kennis en ervaring opdoen
De komende jaren gaat er veel veranderen in ons land om dit veilig, bereikbaar en duurzaam te houden. Rijkswaterstaat, gemeenten en waterschappen staan voor deze uitdaging. Hiervoor zijn vakmensen nodig die in het veld staan en die weten wat er van hen wordt verwacht. De deelnemer leert in deze opleiding een wendbare houding aannemen, waarmee hij klaar is voor de veranderende toekomst!   

VOOR WIE?

De opleiding is gericht op (toekomstige) medewerkers van gemeenten, waterschappen en cultuurtechnische bedrijven die zich willen verbreden. Met deze opleiding op zak ben je meer allround inzetbaar.

DE OPLEIDING

TerraNext biedt deze opleiding aan volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), dit is een combinatie van werken en leren. 

Niveau 4 duurt 2 jaar. De opleiding is per jaar als volgt opgebouwd:

 • vier modules van 10 contactdagen
 • Nederlands, rekenen en keuzedelen
 • Theorielessen, praktijklessen, cases, projecten, opdrachten, themadagen en excursies
 • Lessen op school en in de praktijk
 • Bevoegde docenten/vakmensen/gastsprekers
 • Je volgt jouw eigen ontwikkeling dmv 360 graden feedback, loopbaanvaardigheden, enz.
 • Je beheert een portfolio
 • De modules/keuzedelen zijn ook los te volgen

Een aantal onderwerpen die tijdens de opleiding behandeld worden:

Leerjaar 1

 • Kader Richtlijn Water
 • Ecologisch waterbeheer
 • Waterberging waterafvoer
 • Water-kunstwerken
 • Klimaat
 • Klimaatscenario's
 • Deltaplan
 • Deltascenario's
 • Stedelijk waterbeheer
 • Werken met drones
 • Werken met geautomatiseerde systemen
Leerjaar 2

 • Bestekken
 • Beheerplannen
 • Begeleiden en aansturen
 • Inrichtingsplannen
 • Werkvoorbereiding Werkplanning
 • Realisatie en oplevering


TOELATINGSEISEN
Om de opleiding te kunnen volgen heb je een vooropleiding nodig. Voor niveau 4 is dit een diploma vmbo gemengde leerweg of theoretische leerweg of een mbo-diploma niveau 3.
Als jij je aanmeldt voor de opleiding, nodigen we je uit voor een intakegesprek. In dat gesprek kijken we samen of jij de juiste verwachtingen hebt van de opleiding en een duidelijk beeld van de mogelijke beroepen. Pas daarna word je definitief geplaatst.  

BEGELEIDING
Gedurende de opleiding wordt je intensief begeleid door een studieloopbaanbegeleider, ook wel SLB’er genoemd. De SLB’er onderhoudt het contact tussen de opleiding, jou en het bedrijf. Deze begeleiding is vooral gericht op jouw ontwikkeling. 

KEUZEDELEN
Binnen de opleiding worden keuzedelen aangeboden die verrijking geven op het gebied van beroepsgerelateerde aspecten evenals kennisverrijking gericht op doorstroming of persoonlijke ontwikkeling

PROEVE VAN BEKWAAMHEID
De Proeve van Bekwaamheid (PvB) is een beroepsexamen waarmee je laat zien aan externe beoordelaars hoe je in je beroep functioneert. Je krijgt opdrachten, die je ook in je (toekomstige) beroepspraktijk kunt tegenkomen. Door deze opdracht zelfstandig en tot tevredenheid uit te voeren, laat je zien dat je het vak beheerst. 

PORTFOLIO
Alle beoordelingen en vorderingen bewaar je in een portfolio. In dit persoonlijk portfolio, dat door de opleiding wordt geleverd en (gedeeltelijk) beheerd, heb je ruimte voor officiële stukken, presentaties, fotoreportages, opdrachten, werkstukken en ander belangrijk materiaal. Je kunt zo aan iedereen en op elk moment laten zien hoe het met je studie gaat en aan welke onderwerpen je al hebt gewerkt. 

RESULTAAT
Wanneer je alle onderdelen hebt gehaald, ontvang je het niveau 4 diploma "Opzichter/uitvoerder groene ruimte".

KOSTEN

Wettelijk lesgeld voor cursusjaar 2019-2020: € 588,-
Naast het lesgeld betaalt elke student schoolkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor boeken, materialen, gereedschappen en excursies, hiervoor is TerraNext BTW Vrij gesteld. 

LOCATIE

De lessen worden gegeven op verschillende leslocaties, zowel op school als in de praktijk.

STARTDATA 

We zijn voornemens om in februari te starten met een nieuwe groep. 

MEEKIJKEN?

Kom naar onze TerraNext Beleefdag op zaterdag 21 maart a.s.!

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN EN FISCALE REGELINGEN

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GROEN

Aanmelden: Middenkaderopleiding (Niveau 4) Beheer Buitenruimte 2.0 - BBL

Geslacht

Aanmelden: Middenkaderopleiding (Niveau 4) Beheer Buitenruimte 2.0 - BBL

Geslacht