GRASVERZORGING OP DE ZEEDIJK

CURSUS KOSTEN: maatwerk - TerraNext is voor alle opleidingen en cursussen BTW VRIJ 1 DAG MAX 15 DEELNEMERS

De zeedijken zijn er om ons achterland te beschermen tegen overstromingen. Het is van groot belang dat deze goed onderhouden worden en het gras heeft daarbij een belangrijke functie. Het goed bekleed houden van de dijk zodat het water minder vat heeft op de dijk is een eis. De vraag is hoe doe je dat?

inhoud

In de cursus komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Bewust worden van het doel van het gras op de dijk
 • Kwaliteit van de grasmat
 • Middelen die ingezet kunnen worden; bijv. schapen, slepen, maaien.
 • Soorten maaimachines en de invloed daarvan op de kwaliteit van de grasmat.
 • Veiligheid tijdens het werk
  • Veilig transport
  • Veilig maaien
  • Onderhoud machine (controle, smering, messcherpte)
 •  Nieuwe Wet Natuurbescherming wat de veranderingen zijn.  
 • Praktijk maaiproef waarin de volgende zaken aan de orde komen:
  • Verschil tussen scherpe en botte messen
  • Soorten klepels
  • Afstellen maaier
  • Bebording en verlichting


Resultaat

De cursus wordt afgesloten met een getuigschrift

Datum

Bij voldoende deelname

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GROEN

Aanmelden: Grasverzorging op de zeedijk

Geslacht

Aanmelden: Grasverzorging op de zeedijk

Geslacht