BASISCURSUS TUINTEKENEN

CURSUS 10 AVONDEN MAX 12 DEELNEMERS

In deze cursus wordt de basis gelegd voor het leren ontwerpen van tuinen.

De cursus is bedoeld voor deelnemers die tuinen willen leren ontwerpen en tekenen.

Cursusinhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Tuinkunstgeschiedenis;
  • Schetsen;
  • Tekentechnieken;
  • Vlekkenplannen;
  • Ontwerp.

Cursusduur

10 avonden. Aanvang 19.00 uur tot 22.00 uur.

Bijzonderheden  

Na afloop ontvangen de deelnemers, als bewijs van deelname,  een certificaat “Basiscursus tuintekenen”.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GROEN

Aanmelden: Basiscursus tuintekenen

Geslacht

Aanmelden: Basiscursus tuintekenen

Geslacht