BASISCURSUS BOSMAAIEN

CURSUS KOSTEN: € 463,- BTW VRIJ 6 DAGDELEN MAX 10 DEELNEMERS

Na deze cursus kunnen deelnemers veilig en verantwoord maaiwerkzaamheden uitvoeren met de bosmaaier. Na het volgen van deze cursus voldoet de deelnemer aan de Arbo-verplichting.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op mensen vanaf 16 jaar die (beroepsmatig) met de bosmaaier werken in de groene sector.

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt het veilig en verantwoord gebruik van de bosmaaier voor de dagelijkse praktijk aangeleerd. Dit houdt in: het maaien van grasbegroeiingen, ruigten en obstakels.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Arbo-wet en regelgeving betreffende arbeidsomstandigheden
  • onderhoud van de bosmaaier, hulpmiddelen en draagstellen
  • bedrijfsklaar maken van de bosmaaier
  • afstellen draagstel
  • nieuwe technische ontwikkelingen en veiligheidsaspecten
  • maaitechnieken en maaibeeld

Resultaat

De opleiding wordt afgesloten met een getuigschrift.

Datum

Deze cursus wordt gepland bij voldoende deelname. U kunt zich voor de cursus aanmelden.
9:00 - 16:00 uur

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GROEN

Aanmelden: Basiscursus bosmaaien

Geslacht

Aanmelden: Basiscursus bosmaaien

Geslacht