BASISCURSUS BOSMAAIEN

CURSUS KOSTEN: € 463,- BTW VRIJ 6 DAGDELEN MAX 10 DEELNEMERS

Na deze cursus kunnen deelnemers veilig en verantwoord maaiwerkzaamheden uitvoeren met de bosmaaier. Na het volgen van deze cursus voldoet de deelnemer aan de Arbo-verplichting.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op mensen die (beroepsmatig) met de bosmaaier werken in de groene sector. Voor de cursus geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Hierbij moet worden aangetekend dat de leeftijd van 16 jaar alleen geldt in een leersituatie, onder deskundige begeleiding. Om zelfstandig te mogen werken met deze machine geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. 

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt het veilig en verantwoord gebruik van de bosmaaier voor de dagelijkse praktijk aangeleerd. Dit houdt in: het maaien van grasbegroeiingen, ruigten en obstakels.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Arbo-wet en regelgeving betreffende arbeidsomstandigheden
  • onderhoud van de bosmaaier, hulpmiddelen en draagstellen
  • bedrijfsklaar maken van de bosmaaier
  • afstellen draagstel
  • nieuwe technische ontwikkelingen en veiligheidsaspecten
  • maaitechnieken en maaibeeld

Resultaat

De opleiding wordt afgesloten met een getuigschrift.

Datum

17, 18 en 20 september 2019
van 09.00 tot 16.00 uur bij TerraNext in Eelde

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GROEN

Aanmelden: Basiscursus bosmaaien

Geslacht

Aanmelden: Basiscursus bosmaaien

Geslacht