ASSISTENTENOPLEIDING BOL (ENTREE) PLANT EN GROENE LEEFOMGEVING

Als assistent plant en groene leefomgeving assisteer je bij de verzorging van beplantingen en help je mee bij het onderhoud en aanleg van de groen of de oogst van kwekerijgewassen.

Tijdens deze opleiding voor assistent, voer je eenvoudige praktische werkzaamheden uit in de directe aanwezigheid van een leidinggevende. Dit kan bijvoorbeeld bij een:

  • Hoveniers / groenvoorzieningsbedrijf
  • Stichtingen als Landschapsbeheer en Provinciale Landschappen
  • Organisaties van de overheid, zoals waterschappen, gemeenten, provincies of het Rijk

Na de opleiding Entree kun je doorstromen naar mbo niveau 2 of kun je doorstromen naar het bedrijfsleven

De opleiding

Belangrijke onderdelen van de opleiding zijn:

  • Assisteren bij het snoeien
  • Assisteren bij het aanleggen en onderhouden van groen en verhardingen
  • Assisteren bij het gebruik en onderhoud van machines, werktuigen en apparatuur
  • Leren en herkennen van een aantal planten en bomen
  • Leren veilig werken voor jezelf, je collega’s en omstanders
  • Leren om op een goede manier samen te werken met je collega’s.

BOL-opleiding
Dit is een zogenoemde BOL-opleiding. BOL staat voor Beroepsopleidende Leerweg. Dit is een combinatie van leren en stagelopen.

Algemeen vormende vakken
Naast groene vakken besteden we ook aandacht aan algemeen vormende vakken, waaronder Nederlands, rekenen, Leren, Loopbaan en Burgerschap. Deze vakken kunnen van invloed zijn op het beroep.

Begeleiding
Gedurende de duur van de opleiding word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider, ook wel SLB’er genoemd. De SLB’er onderhoudt het contact tussen jou, de opleiding en het bedrijf. 

Proeve van Bekwaamheid
De Proeve van Bekwaamheid (PvB) is een examen waarmee je laat zien hoe je in je beroep functioneert. Je krijgt een opdracht, die je ook in de praktijk kunt tegenkomen. Door deze opdracht geheel zelfstandig en tot tevredenheid uit te voeren, laat je zien dat je het vak beheerst. 

Portfolio
Alle beoordelingen en vorderingen bewaar je in een portfolio. In dit persoonlijk portfolio, dat door de opleiding wordt geleverd en (gedeeltelijk) beheerd, heb je ruimte voor officiële stukken, presentaties, fotoreportages, opdrachten, werkstukken en ander belangrijk materiaal. Je kunt zo aan iedereen en op elk moment laten zien hoe het met je studie gaat en aan welke onderwerpen je al hebt gewerkt. 

Resultaat 
Wanneer je alle onderdelen hebt behaald, ontvang je een Entreediploma "Assistent plant en groene leefomgeving".

Kosten
Voor een BOL opleiding betaal je wettelijk lesgeld aan DUO. Daarnaast zijn er schoolkosten en kosten voor boeken, hiervoor is TerraNext BTW vrijgesteld. Als je 18 jaar of ouder bent kun je in aanmerking komen voor studiefinanciering. Voor meer informatie bekijk de website van DUO

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen
Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek.

Bekijk hier de mogelijkheden

MEER UIT HET THEMA GROEN

Aanmelden: Assistentenopleiding BOL (Entree) Plant en groene leefomgeving

Geslacht

Aanmelden: Assistentenopleiding BOL (Entree) Plant en groene leefomgeving

Geslacht