ASSISTENTENOPLEIDING BBL (ENTREE) PLANT EN GROENE LEEFOMGEVING

MBO-OPLEIDING KOSTEN: € 253,- (2021-2022) 1 JAAR

Als assistent plant en groene leefomgeving assisteer je bij de verzorging van beplantingen en help je mee bij het onderhoud en aanleg van de groen of de oogst van kwekerijgewassen.

Tijdens deze opleiding voor assistent, voer je eenvoudige praktische werkzaamheden uit in de directe aanwezigheid van een leidinggevende. Dit kan bijvoorbeeld bij een:

  • Hoveniers / groenvoorzieningsbedrijf
  • Stichtingen als Landschapsbeheer en Provinciale Landschappen
  • Organisaties van de overheid, zoals waterschappen, gemeenten, provincies of het Rijk


Na de opleiding Entree kun je doorstromen naar mbo niveau 2 of kun je doorstromen naar het bedrijfsleven.

VOOR WIE?

Kom je van het vmbo zonder diploma? Of heb je een diploma van een praktijkschool en kun je verder leren? Wil je misschien graag een mbo-opleiding op niveau 2 volgen, maar heb je nog niet de juiste papieren? Kies dan voor de entreeopleiding! Met deze opleiding haal je namelijk een mbo-diploma op niveau 1. Als jij graag met je handen werkt en het beste leert in de praktijk, is deze brede opleiding iets voor jou. Je leert allerlei vaardigheden die nodig zijn om bij een bedrijf te werken. Wil je liever doorleren? Dan kun je doorstromen naar niveau 2.

DE OPLEIDING

TerraNext biedt deze opleiding aan volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), dit is een combinatie van WERKEN EN LEREN. De assistentenopleiding leidt op tot het assisteren bij de dagelijkse voorkomende werkzaamheden in de groene sector, op het gebied van aanleg en onderhoud. De opleiding is opgebouwd uit praktische en theoretische onderwerpen. 

Bij de entreeopleiding gaat het vooral om de praktijk. Ook krijg je wat theorie. Bijvoorbeeld hoe je opdrachten goed plant en uitvoert. We leren je ook wat een goede werkhouding is, hoe je goed kunt samenwerken met collega’s en hoe je omgaat met verandering. Je volgt een paar algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.

In de opleiding biedt TerraNext je de mogelijkheid losse certificaten/getuigschriften te behalen voor bepaalde praktijkonderdelen, bijvoorbeeld voor bosmaaien. De entreeopleiding duurt één jaar. Binnen dit jaar leer je om onder toezicht en begeleiding eenvoudig werk uit te voeren in een bedrijf. Tijdens de opleiding kun jij je ook voorbereiden op een vervolgopleiding niveau 2. 

TOELATINGSEISEN
Voor de entreeopleiding heb je geen diploma nodig. Je moet wel op 1 augustus 16 jaar zijn. Als jij je aanmeldt voor de opleiding, nodigen we je uit voor een intakegesprek. In dat gesprek kijken we samen of jij de juiste verwachtingen hebt van de opleiding en een duidelijk beeld van de mogelijke beroepen. Pas daarna word je definitief geplaatst.

STUDIEADVIES
Tijdens de entreeopleiding krijg je binnen vier maanden een studieadvies. We kijken samen met jou of deze opleiding de beste plek is. Ons advies is bijvoorbeeld:

  • jij kunt het beste gaan werken. Doorstromen naar mbo niveau 2 is niet mogelijk.
  • jij kunt na de entreeopleiding doorstromen naar mbo niveau 2.
  • jij kunt beter wisselen van leerweg (BOL of BBL).

Een studieadvies kan nooit als een verrassing komen, want tijdens de opleiding praten we regelmatig met jou. We maken afspraken met jou over de studie en over jezelf. Een voorbeeld is jouw aanwezigheid of inzet op school. We praten regelmatig over hoe het gaat en over de afspraken die we samen hebben gemaakt. Een vast team van docenten begeleidt en coacht jou het hele jaar. Heb je extra hulp of begeleiding nodig? De studieloopbaanbegeleider staat altijd voor je klaar. 

PROEVE VAN BEKWAAMHEID
De Proeve van Bekwaamheid (PvB) is een examen waarmee je laat zien hoe je in je beroep functioneert. Je krijgt een opdracht, die je ook in je (toekomstige) beroepspraktijk kunt tegenkomen. Door deze opdracht geheel zelfstandig en tot tevredenheid uit te voeren, laat je zien dat je het vak beheerst. 

PORTFOLIO
Alle beoordelingen en vorderingen bewaar je in een portfolio. In dit persoonlijk portfolio, dat door de opleiding wordt geleverd en (gedeeltelijk) beheerd, heb je ruimte voor officiële stukken, presentaties, fotoreportages, opdrachten, werkstukken en ander belangrijk materiaal. Je kunt zo aan iedereen en op elk moment laten zien hoe het met je studie gaat en aan welke onderwerpen je al hebt gewerkt.

RESULTAAT
Wanneer je alle onderdelen hebt gehaald, ontvang je het Entreediploma  "Assistent plant en groene leefomgeving." 

KOSTEN

Wettelijk lesgeld voor cursusjaar 2021-2022: € 253,-
Daarnaast zijn er nog schoolkosten en de kosten voor boeken, hiervoor is TerraNext BTW Vrij gesteld.

Wellicht kan je werkgever ook gebruik van een subsidieregeling. Er zijn diverse SUBSIDIEREGELINGEN die het volgen van onderwijs stimuleren.

LOCATIE

De lessen worden gegeven bij Terra in Eelde en Terra in Emmen. Voor groepen biedt TerraNext de mogelijkheid om de opleiding zowel in-company als op een andere leslocatie uit te voeren, 

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GROEN

Aanmelden: Assistentenopleiding BBL (entree) Plant en Groene Leefomgeving

Geslacht

Aanmelden: Assistentenopleiding BBL (entree) Plant en Groene Leefomgeving

Geslacht