UITVOEREN GEWASBESCHERMING (LICENTIE 1)

CURSUS KOSTEN: € 546,- BTW VRIJ 5 DAGEN

Deze cursus is bedoeld voor agrarische ondernemers, werknemers, bedrijfsleiders, hoofden van plantsoenendiensten of eigenaren/beheerders van bedrijfsterreinen die beroepsmatig zelf bestrijdingen uitvoeren of laten uitvoeren, door werknemers, op eigen terreinen of gewasbeschermingsmiddelen in bezit of opslag hebben.

Inhoud

Een op de sectorpraktijk gerichte cursus over de praktische invulling van wettelijke bepalingen die gaan over het kopen, veilig omgaan en milieubewust toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

In de cursus worden onderstaande thema’s behandeld:

  • omgaan met bestrijdingsmiddelen
  • aanbouwen/afstellen van spuitapparatuur
  • gebruiken/onderhouden spuitapparatuur
  • gebruik handleiding, dosering
  • milieuaspecten en arbeidsomstandigheden
  • persoonlijke bescherming
  • plantenkennis (onkruidherkenning)
  • herkenning ziekten en plagen.

Resultaat

Bij voldoende resultaat meldt TerraNext u aan bij Bureau Erkenningen en ontvangt u een bewijs van vakbekwaamheid.

Datum

De cursus met startdatum 7 november 2018 is vol. Als u zich aanmeldt, wordt u op de wachtlijst geplaatst voor de volgende cursus. De data voor de volgende cursus worden zo snel mogelijk op onze website bekend gemaakt.
9:00 - 16:00 uur

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GEWASBESCHERMING

Aanmelden: Uitvoeren gewasbescherming (licentie 1)

Geslacht

Aanmelden: Uitvoeren gewasbescherming (licentie 1)

Geslacht