KNAAGDIERBEHEERSING AGRARISCHE BEDRIJVEN (KBA)

Deze cursus is bedoeld voor agrariërs die zelf rodenticiden willen toepassen op hun eigen bedrijf. 

KBA (knaagdierbeheersing agrarische bedrijven)
Hiermee mag je binnen de bedrijfsgebouwen muizen en ratten bestrijden. Dit kan als aanvulling op het Uitvoeren Gewasbescherming, Bedrijfsvoeren Gewasbescherming of  Bedrijfsvoeren + Distribueren.

Als je dit niet hebt is tevens een aanvullend examen vereist. 

KBA-GB (knaagdierbeheersing agrarische bedrijven, gebruik buiten)
Wanneer je van plan bent om biociden in te zetten op het erf buiten de bedrijfsgebouwen, dan is een aanvullende cursus met examen vereist. 

Inhoud

Een op de praktijk gerichte cursus over het toepassen van rodenticiden. In de cursus worden onderstaande thema’s behandeld:

  • Biologie en leefwijze bruine rat, zwarte rat en muizensoorten. Herkennen van schade, gedrag en plaagontwikkeling.
  • Bestrijdingsplan opzetten. inventarisatie, drempelwaarde bepalen, weringsmaatregelen, bestrijding, evaluatie van de effectiviteit – controle en nabehandeling, opzetten van een bestrijdingsplan en logboek.
  • Achtergronden rodenticiden. Wetgeving, Verpakking en etiket van rodenticiden, Risico’s bij het gebruik van rodenticiden, Afvoeren verpakkingen, rodenticiden en kadavers.
  • Bestrijding. Richtlijnen bestrijding rodenticiden, Richtlijnen bestrijding alternatieven, Afronden bestrijding.


Let op

Vanaf 2022 gaat het CTGB de toelatingen voor anti-coagulantia wijzigen. Voor steeds minder middelen is dan de licentie KBA toereikend. Geleidelijk aan zal voor steeds meer middelen gaan gelden dat de licentie KBA-GB noodzakelijk is.

De verwachting is dat per 2026 de licentie KBA voor geen enkel middel toereikend is.

Kennisbijeenkomst of examen?
De toevoeging van “KBA” aan je vakbekwaamheidsbewijs kan met een kennisbijeenkomst over dit thema. Ben je nog niet in het bezit van zo’n vakbekwaamheidsbewijs (Uitvoeren, Bedrijfsvoeren of Bedrijfsvoeren + Distribueren), dan moet je examen doen voor het onderdeel KBA.

Het examen wordt online afgenomen en zal dus op een geschikte plaats met voldoende computers en bandbreedte gebeuren. 
De kennisbijeenkomsten worden op verschillende locaties in Nederland georganiseerd.

In 2019 verloopt de geldigheid van de eerste licenties voor Knaagdierbeheersing Agrarische Bedrijven (KBA).  Ook voor verlenging van uw licentie kunt u aan van onze kennisbijeenkomsten deelnemen.   

Zelfstudie 
Wanneer je jezelf thuis wil voorbereiden op het examen dan is dat mogelijk. Je krijgt hiervoor een zelfstudiepakket en je wordt ingeschreven voor de eerstvolgende examendatum. De kosten voor het lesmateriaal en het examen bedragen € 160,00. 

Kosten

Een fysieke kennisbijeenkomst duurt 1 dagdeel (3 uur) en kost € 71,50.
Een webinar duurt 2 uur en kost € 91,50.

De cursus inclusief het examen duurt 2 dagdelen en kost € 162,50.

Resultaat

Bij voldoende resultaat meldt TerraNext je aan bij Bureau Erkenningen en ontvang je een vakbekwaamheidsbewijs of, indien je UG, BG of BG+DG hebt, een nieuw pasje met de aanvulling “KBA”.

Datum

Heb je al een KBA- of vakbekwaamheidsbewijs, klik dan op de groene knop 'DATA EN AANMELDEN;  voor de mogelijkheden om KBA te verlengen of te behalen. 

Heb je nog geen vakbekwaamheidsbewijs? Neem dan contact op met 1 van onze accountmanagers. 

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GEWASBESCHERMING

Aanmelden: Knaagdierbeheersing agrarische bedrijven (KBA)

Geslacht

Aanmelden: Knaagdierbeheersing agrarische bedrijven (KBA)

Geslacht