KENNISBIJEENKOMST GEWASBESCHERMING VEILIGHEID & TECHNIEK (VERLENGING)

CURSUS KOSTEN: € 85 BTW vrij 1 DAGDEEL MAX 20 DEELNEMERS

Deze cursus is bedoeld voor het opfrissen van kennis over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de vergunninghouder, zodat deze veilig en maatschappelijk verantwoord met gewasbescherming om kan gaan.

Iedereen die in het bezit is van een vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming (spuitlicentie) en deze geldig wil houden, moet de kennis en aangeleerde vaardigheden regelmatig herhalen. Wij bieden een gevarieerd aanbod aan erkende kennisbijeenkomsten.

Inhoud

Veilig en maatschappelijk verantwoord omgaan met gewasbescherming vraagt om kennis van eisen en werkmethoden en om vaardigheden in het gericht toepassen van de juiste maatregelen en beschermingsmiddelen. Maar vooral ook om het inzicht en bewustzijn van verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid: risico's inschatten, gevaren, ziekten en plagen herkennen en zorgvuldig handelen. 
TerraNext kan u helpen om veilig en maatschappelijk verantwoord omgaan met gewasbescherming binnen uw organisatie tot ontwikkeling te brengen en te onderhouden met een pakket praktijkgerichte trainingen voor uitvoerenden en leidinggevenden.

Aantoonbaar bijblijven op actuele kennis over gewasbescherming in het algemeen is een wettelijke verplichting. Iedereen die in het bezit is van een vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming en deze geldig wil houden, moet de kennis en aangeleerde vaardigheden regelmatig herhalen. 

Voor alle bijeenkomsten in Nederland kun je kijken op de website van Bureau Erkenning.

Resultaat

Deelname aan een kennisbijeenkomst wordt geregistreerd op www.erkenningen.nl (studievordering). Na deelname aan voldoende bijeenkomsten van de juiste thema’s (binnen de geldigheidsperiode van uw licentie) ontvangt u automatisch een bewijs van vakbekwaamheid.

Datum

Klik op de groene knop 'AANMELDEN' voor de eerstvolgende startdata.  

 

Meer algemene informatie over het vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming lees je hier

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GEWASBESCHERMING

Aanmelden: Kennisbijeenkomst gewasbescherming Veiligheid & Techniek (verlenging)

Geslacht

Aanmelden: Kennisbijeenkomst gewasbescherming Veiligheid & Techniek (verlenging)

Geslacht