BEDRIJFSVOEREN GEWASBESCHERMING (LICENTIE 2)

CURSUS KOSTEN: € 575,00 BTW VRIJ 4 DAGEN MAX 12 DEELNEMERS

Deze cursus is gericht op beheerders of eigenaren van een agrarisch loonwerkbedrijf of groenvoorzieningbedrijf die middelen in hun bezit hebben en in opdracht van derden bestrijdingen (laten) uitvoeren. Dit geldt ook voor verkopers en verkoopadviseurs gewasbeschermingsmiddelen.

Een op de sector praktijkgerichte cursus over de praktische invulling van wettelijke bepalingen die gaan over het kopen, omgaan, (laten) toepassen en/of aanprijzen van gewasbeschermingsmiddelen.

Onderstaande thema’s worden in de cursus behandeld.

 • kennis van schadeaspecten van de ziekten, plagen en onkruiden;
 • werken met bestrijdingsschema's ;
 • kennis van veiligheids- en milieurisico's verbonden aan bestrijdingsmethoden;
 • vaststellen bestrijdingsnoodzaak en tijdstip;
 • bepalen dosering;
 • omgaan met beslissingsondersteunende systemen;
 • veilig en verantwoord gebruiken van spuitapparatuur;
 • resistentiemechanismen;
 • signaleren van afwijkingen in de teelt, schade vaststellen, teeltbegeleiding;
 • veilig uitvoeren van dagelijks onderhoud aan spuitmachines;
 • milieuaspecten, arbeidsomstandigheden.

Resultaat

Bij voldoende resultaat wordt het bewijs van vakbekwaamheid bedrijfsvoeren gewasbescherming door TerraNext bij Bureau Erkenningen aangevraagd.

Datum

Meld je alvast aan door te klikken op de groene knop Data en Aanmelden.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GEWASBESCHERMING

Aanmelden: Bedrijfsvoeren gewasbescherming (licentie 2)

Geslacht

Aanmelden: Bedrijfsvoeren gewasbescherming (licentie 2)

Geslacht