WET NATUURBESCHERMING NIVEAU 1 OF 2

CURSUS KOSTEN: € 300,- BTW VRIJ 2 DAGEN VOOR NIVEAU 1 | 2,5 DAGEN VOOR NIVEAU 2

Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet natuurbescherming. Deze wet beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten en vervangt drie wetten: de natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.

De Wet natuurbescherming vormt mede een leidraad voor het beheer en onderhoud van groenvoorzieningen en nieuwe ontwikkelingen binnen de openbare ruimte. Iedereen die aan het werk gaat in stedelijk en landelijk gebied krijgt te maken met de Wet natuurbescherming. Voor ingrepen die gevolgen hebben op het voortbestaan van planten en dieren (en welke ingrepen hebben dit niet) moet steeds een ontheffing van de wet worden aangevraagd. Voorschriften met betrekking op de uitvoering van deze wet staan beschreven in een gedragscode.

Voor niveau 1 staat kennis van beschermde flora en fauna en signalering van operationele risico’s centraal. Voor niveau 2 wordt dit aangevuld met risico management, zorgvuldig handelen en communicatie binnen een werkproces.

Doelgroep

Niveau 1: Medewerkers en meewerkende voormannen met een signalerende functie binnen de organisatie als het gaat om het toepassen van de Wet natuurbescherming.

Niveau 2: opzichters en uitvoerders in het groen

Inhoud

TerraNext heeft ervaring opgedaan door cursussen te organiseren bij verschillende gemeenten in samenwerking met opdrachtnemers. Op basis van deze ervaringen is het cursusaanbod ontwikkeld.

Resultaat

Geslaagde deelnemers ontvangen een certificaat met het AOC Keurmerk.

Datum

24 september, 1 en 8 oktober
van 09.00 tot 16.00 uur, 8 oktober van 09.00 tot 12.00 uur bij TerraNext in Eelde

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA FLORA & FAUNA

Aanmelden: Wet natuurbescherming niveau 1 of 2

Geslacht

Aanmelden: Wet natuurbescherming niveau 1 of 2

Geslacht