MODULE BASIS BRUIDSARRANGEMENTEN

VAK-OPLEIDING KOSTEN: € 363,00 excl. toets (BTW vrijgesteld) 6 LESSEN + OPTIONEEL TOETSMOMENT MAX 15 DEELNEMERS

Wat is er leuker dan het maken van bloemwerk voor een trouwerij. Een bruidsboeket, corsages etc. vormen een wezenlijk onderdeel van de aankleding van bruid, bruidegom en familie, maar ook bijv. de trouwauto.

In deze cursus besteden we aandacht aan het maken van de basisvormen binnen bruidsarrangementen. Hierbij wordt aandacht besteed aan o.a. compositie, kleurgebruik, techniek en persoonlijke inbreng. Wanneer je op een professionelere manier wilt omgaan met het begrip bruidsarrangementen is deze cursus de basis van je ontwikkeling.

Algemeen

De module Basis Bruidsarrangementen is onderdeel van het opleidingstraject Vakopleiding Bloemsierkunst maar is ook als zelfstandige module te volgen. Deze module bestaat uit zes basislessen (3 uur per les) en optioneel een afsluitend toetsmoment.  

Doelgroep

Deze module is geschikt voor: 

  • Deelnemers die geen vakdiploma’s/branchediploma’s hebben.
  • Deelnemers die weinig ervaring hebben met het maken van bruidsarrangementen.
  • Deelnemers die de module Oriëntatie bloemsierkunst hebben afgerond of aantoonbaar ervaring hebben in het maken van arrangementen waarbij bind- en steektechnieken centraal staan.

Inhoud

Tijdens de lessen wordt theorie omgezet in praktijkhandelingen. Cursisten krijgen bij aanvang van de opleiding het lessenplan met de opdrachten. Per les worden er twee kleinere of een grotere opdracht gemaakt. Van de deelnemer wordt een pro-actieve houding gevraagd, zowel in de lessen als tijdens de voorbereiding. Inzet wordt gevraagd bij het inlezen van de opdrachten en de bijbehorende theorie, het uitzoeken van materialen en het voorbereiden van werkstukken. Optioneel is een 7de moment waarbij het geleerde wordt omgezet in een praktijktoets en beoordeling.

Toelichting kosten

De prijs voor de cursus, bestaande uit 6 lessen, is € 363,- exclusief materiaal. De kosten voor de optionele toets bedragen € 50,- (inclusief materiaal). 

Materiaalkosten

Dit is afhankelijk van jouw keuzes. Er kan gewerkt worden met natuurlijk materiaal uit (eigen) tuin en/of gekocht materiaal bij bloemisten/groothandels. Tijdens de module ontvang je een pasje met de mogelijkheid om bij de groothandels in Eelde te winkelen (daarom een pasfoto bij inschrijving). Het is mogelijk om voor +/-  € 30,- per les uit te komen met de materialen, als je hierbij materialen hergebruikt. Tijdens de cursus is het gebruik van hulpmiddelen en materialen uit onze kast gratis. Dit kunnen bijvoorbeeld bloemistendraden, steekschuim, lint, touw ed. zijn. Bij aanvang van de module ontvangt u materialen die u kunt gebruiken tijdens de lessen. 

Resultaat  

Het volgen van alle lessen en het uitwerken van de opdrachten wordt afgesloten met een bewijs van deelname. Als er gebruik gemaakt wordt van de extra optie (7e les met toets) dan wordt het afgesloten met het getuigschrift Basis Bruidsarrangementen.
Dit getuigschrift is 1 van de in totaal 5 getuigschriften die nodig zijn om in aanmerking te komen voor het doen van eindexamenonderdelen voor de Vakopleiding Bloemsierkunst.

Locatie

De module wordt gegeven bij Terra MBO Groningen.
Lestijden: woensdagavond van 18.15 uur tot 21.30 uur.

Datum

Deze module is nog niet ingepland. Als u zich aanmeldt, wordt u op de wachtlijst geplaatst. LET OP: de startdatum van de wachtlijst is fictief, de cursus kan eerder of later worden gepland, afhankelijk van de aanmeldingen.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen 

De inhoud van de module sluit aan bij de wensen van het bedrijfsleven doordat deze is gekoppeld aan kwalificaties vanuit het mbo (K0342/K0343). Het bloemendetailhandel CAO (artikel 41) bevat het recht op betaald persoonlijk scholingsverlof:

Artikel 41 Betaald persoonlijk scholingsverlof

1. Als voltijd-medewerker heb je recht op twee dagen/15,2 uur betaald persoonlijk scholingsverlof per jaar.

2. Als je deeltijdmedewerker bent heb je recht op betaald persoonlijk scholingsverlof naar rato van de omvang van je dienstverband met dien verstande dat je recht hebt op tenminste twee dag delen betaald persoonlijk scholingsverlof per jaar.

3. Voorwaarde voor het betaald persoonlijk scholingsverlof is dat je tijdens het jaargesprek hebt aangegeven van het persoonlijk scholingsverlof te willen gebruik maken en dat de opleiding een relatie heeft met het vakgebied en/of werken in de detailhandel. Voor de inhoud van mogelijke trainingen wordt mede verwezen naar het programma van het Sociaal Fonds bloemenspeciaalzaken.(www.socialefondsendetailhandel.nl/sfbloem)

4. Het recht op betaald persoonlijk scholingsverlof van dat jaar vervalt indien de dagen niet verbruikt zijn aan het einde van het jaar (geen spaarmogelijkheid).

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek

 

MEER UIT HET THEMA BLOEM

Aanmelden: Module Basis Bruidsarrangementen

Geslacht

Aanmelden: Module Basis Bruidsarrangementen

Geslacht