ENTREE GROENE DETAILHANDEL

MBO-OPLEIDING KOSTEN: ??? 1 JAAR

Met een MBO opleiding Bloem & Design kun je aan het werk als bloemist, medewerker tuincentrum of zelfstandig ondernemer in de bloemenbranche.  Afhankelijk van het niveau van de opleiding werk je onder begeleiding van een leidinggevende of zelfstandig.

Tijdens de opleiding wordt jouw creativiteit steeds weer geprikkeld. Werken met kleur, vorm en materiaal vormt de basis van de opleiding. Je leert alles over planten en bloemen, etaleren, presenteren en een eigen creativiteit ontwikkelen. Daarnaast leer je wat de nieuwe stijlen en trends zijn.

Als assistent (niveau 1) voer je eenvoudige praktische werkzaamheden uit in directe aanwezigheid van een leidinggevende.

Deze opleiding is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar die al werkzaam zijn of gaan werken binnen de bloemenbranche. Deze opleiding wordt aangeboden volgens de Beroepsbegeleidende Leerweg oftewel een BBL genoemd. Dit is een combinatie van leren en werken.

In deze opleiding wordt je creativiteit steeds weer uitgedaagd. Je leert van alles over bloemen en planten en maakt veel praktische werkstukken. Etaleren, presenteren, klantgericht denken en werken spelen hierbij een belangrijke rol. Het werken met kleur, vorm en materiaal vormt de basis van de opleiding. Natuurlijk brengen we je ook op de hoogte van de nieuwste stijlen en trends.

Intake
Iedereen die zich aanmeldt, wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat gesprek kijken we samen of jij de juiste verwachtingen hebt van de opleiding en een duidelijk beeld van de mogelijke beroepen. Pas daarna word je definitief geplaatst. 

Waar krijg je tijdens de opleiding mee te maken?

 • Praktijk bloemschikken (bind- en steektechnieken, seizoens en gelegenheidsbloemwerk, draadtechniek, bruidsbloemwerk en rouwbloemwerk)
 • Plantenkennis
 • Kunstgeschiedenis/ vormingsleer
 • Verzorgen winkel
 • Verzorgen product
 • Verzorgen verkoop
 • Verkooptechnieken
 • Samenwerken in teamverband

Algemeen vormende vakken
Tijdens je opleiding wordt veel aandacht besteed aan de vaktechnische onderwerpen. Daarnaast besteden we aandacht aan algemeen vormende vakken, waaronder Nederlands, rekenen, Loopbaan en Burgerschap. Deze vakken kunnen van invloed zijn op het beroep. Eveneens wordt afhankelijk van het niveau en/of opleiding moderne vreemde talen (Engels of Duits) aangeboden.

Toelatingseisen
Om de mbo-opleiding Tuin, Park en Landschap te kunnen volgen, heb je een vooropleiding nodig:

 • Entreeopleiding: minimumleeftijd is 16 jaar (op 31 juli), niet toelaatbaar voor niveau 2, 3 en 4, na 4 maanden volgt een bindend studieadvies.
 • Niveau 2: diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg, mbo-diploma entreeopleiding.
 • Niveau 3: diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, mbo-diploma niveau 2.
 • Niveau 4: diploma vmbo gemengde leerweg of theoretische leerweg, mbo-diploma niveau 3.

 

Voor een BBL-opleiding heb je een arbeidscontract nodig of toestemming van een uitkerende instantie. Er wordt een praktijkovereenkomst afgesloten tussen de leerling, de werkgever en TerraNext. Hierin verklaart de werkgever de leerling gedurende minimaal 650 uren in de parktijk te begeleiden.

Een stage mag alleen als dit met behoud van uitkering is en met toestemming van de uitkerende instantie. Deze toestemming dien je mee te sturen bij de inschrijving voor de opleiding. Het leerbedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn. Het SBB is verantwoordelijk voor deze erkenning. Zie voor meer informatie www.s-bb.nl.

Wat is een erkend leerbedrijf?
Het bedrijf waar je gaat werken of stagelopen dient een erkend leerbedrijf te zijn. Het SBB is verantwoordelijk voor deze erkenning. Voor meer informatie over deze erkenningen zie www.s-bb.nl

Beroeps Praktijk Vorming (BPV)
De opleiding is een combinatie van leren en werken. Dit betekent dat je leert op het bedrijf waar je werkzaam bent. Met Beroeps Praktijk Vorming (BPV) wordt het leren in de praktijk bedoeld.

Begeleiding
Gedurende de opleiding wordt je begeleid door een studieloopbaanbegeleider, ook wel SLB’er genoemd. De SLB’er onderhoudt het contact tussen de opleiding, jou en het bedrijf. 

Proeve van Bekwaamheid
De Proeve van Bekwaamheid (PvB) is een examen waarmee je laat zien hoe je in je beroep functioneert. Je krijgt een opdracht, die je ook in je (toekomstige) beroepspraktijk kunt tegenkomen. Door deze opdracht geheel zelfstandig en tot tevredenheid uit te voeren, laat je zien dat je het vak beheerst. 

Portfolio
Alle beoordelingen en vorderingen bewaar je in een portfolio. In dit persoonlijk portfolio, dat door de opleiding wordt geleverd en (gedeeltelijk) beheerd, heb je ruimte voor officiële stukken, presentaties, fotoreportages, opdrachten, werkstukken en ander belangrijk materiaal. Je kunt zo aan iedereen en op elk moment laten zien hoe het met je studie gaat en aan welke onderwerpen je al hebt gewerkt.

Kosten
Wettelijk lesgeld voor cursusjaar 2018-2019: € 240,-

Schoolkosten / boeken: moet nog worden vastgesteld, hiervoor is TerraNext BTW Vrij gesteld. 

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

Locatie
De lessen worden gegeven bij TerraNext in Eelde. Voor groepen biedt TerraNext de mogelijkheid om deze opleiding zowel incompany als op de leslocatie in Eelde uit te voeren. 

Resultaat
Bij het behalen van alle onderdelen ontvang je een MBO-diploma niveau 1.

MEER UIT HET THEMA BLOEM-GROEN & STYLING

Aanmelden: Entree Groene detailhandel

Geslacht

Aanmelden: Entree Groene detailhandel

Geslacht