VERKEERSREGELAAR

CURSUS KOSTEN: € 560,- BTW VRIJ 5 DAGDELEN (INCLUSIEF EXAMEN)

Deze cursus is bedoeld voor mensen die zich in willen zetten als verkeersleider tijdens evenementen en bijzondere gelegenheden.

Het komt regelmatig voor dat organisaties voor het leiden van verkeer tijdens evenementen of bijzondere gelegenheden een beroep doen op gekwalificeerde verkeersregelaars. Een verkeersregelaar oefent deze taak uit onder toezicht van de politie. Dit betekent dat aanwijzingen zoals stop- en doorrijdtekens moeten kunnen worden gegeven. De verkeersregelaar krijgt hiervoor een officiële status (op basis van artikel 82 van het RVV).

Inhoud

In de cursus word je in een korte praktische cursus opgeleid tot volledig bevoegd verkeersregelaar. Voor deze cursus kunnen alleen personen van 18 jaar en ouder in aanmerking komen. De cursus bestaat uit een theorie en een praktijk gedeelte. In de cursus wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Wetgeving m.b.t. verkeersregelaars
  • Aansprakelijkheid
  • Waarnemen en sociaal verkeersgedrag
  • Bespreken specifieke verkeerssituaties
  • Wetgeving RVV
  • Eigen veiligheid en veiligheid van de weggebruiker
  • Praktijkoefeningen verkeer regelen in diverse situaties
  • Rem- en stopafstanden

De cursus wordt afgesloten met een officieel examen. De officiële benoeming van verkeersregelaar wordt uitgevoerd door de burgemeester of de regiochef. De benoeming heeft een duur van maximaal 5 jaar.

Resultaat

Indien de deelnemers de cursus met een voldoende resultaat hebben afgelegd wordt het certificaat Verkeersregelaar uitgereikt en zijn de deelnemers in staat zelfstandig op te treden als verkeersregelaar.

Datum

De cursus start bij voldoende deelname

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA ARBO & VEILIGHEID

Aanmelden: Verkeersregelaar

Geslacht

Aanmelden: Verkeersregelaar

Geslacht