BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV) HERHALINGSCURSUS

CURSUS KOSTEN: € 195,00 excl. 21% BTW 2 DAGDELEN

Deze cursus is een vervolg op de basiscursus Bedrijfshulpverlening (BHV) en is bedoeld om de kennis en vaardigheden van bedrijfshulpverleners op peil te houden. De Arbowet adviseert iedere bedrijfshulpverlener deze cursus ieder jaar te volgen.

Verlengen certificaat BHV

Deze cursus is bedoeld voor bedrijfshulpverleners die de geldigheid van hun certificaat willen behouden/verlengen.

De Arbowet geeft aan dat iedere BHV’er over voldoende competenties en opleiding moet beschikken om de hulpverlenende taken uit te kunnen voeren. Op basis hiervan adviseert TerraNext iedere bedrijfshulpverlener één keer per jaar een herhalingscursus te volgen van twee dagdelen.

Tijdens deze cursus worden de basisvaardigheden opnieuw getraind. Het is mogelijk om een aangepast programma te maken dat speciaal op uw organisatie is gericht.

Resultaat

Getuigschrift

Datum

De cursus start bij voldoende deelname

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA ARBO & VEILIGHEID

Aanmelden: Bedrijfshulpverlening (BHV) Herhalingscursus

Geslacht

Aanmelden: Bedrijfshulpverlening (BHV) Herhalingscursus

Geslacht