BASISVEILIGHEID VCA

CURSUS KOSTEN: € 412,- BTW VRIJ 2,5 DAGEN (INCLUSIEF EXAMEN)

Het doel van deze cursus is het herkennen van risico’s met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn en hiermee op een verantwoorde manier omgaan.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor mensen die beroepsmatig werken in de groene, cultuurtechnische, land- of tuinbouwsector of bij grond-, weg-, en waterbouwbedrijven.

In toenemende mate krijgen medewerkers van verschillende bedrijven te maken met hogere veiligheidseisen op het gebied van uit te voeren werkzaamheden. Deze cursus is gericht op de veiligheid van medewerkers en hun omgeving. We gaan tijdens de cursus in op gevaarlijke stoffen, brand- en explosiegevaar, hijsen en tillen en het werken met machines.

Daarnaast besteden we aandacht aan het werken op grote hoogten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook zijn veiligheidswetgeving en risico en preventie aspecten die tijdens deze cursus aan bod komen.

Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid een cursus op maat samen te stellen die voldoet aan specifieke eisen.

Resultaat

Volg je deze cursus, dan melden we je aan bij een extern bureau. Zij nemen het VCA Basis examen af. Wanneer het examen met goed gevolg wordt afgerond dan ontvang je het VCA Basis diploma. Het VCA diploma is 10 jaar geldig.  

Datum

Start bij voldoende deelname

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA ARBO & VEILIGHEID

Aanmelden: Basisveiligheid VCA

Geslacht

Aanmelden: Basisveiligheid VCA

Geslacht