STARTERSCURSUS PRECISIELANDBOUW

CURSUS KOSTEN: € 285,- BTW VRIJ 3 DAGDELEN

Twee decennia geleden werd de GPS-technologie geïntroduceerd in de Nederlands landbouw. Iedereen weet inmiddels welke voordelen recht rijden met GPS biedt. Maar in combinatie met dataverzamelende sensoren en met plaatsspecifieke toedieningsapparatuur maakt GPS pas echt verbeteringen in de bedrijfsvoering mogelijk! Precisielandbouw in die vorm wordt de gangbare landbouw van morgen. Data wordt een belangrijke productiefactor, waarmee beslissingen beter kunnen worden onderbouwd.

Hoe pakt u het aan om precisie-technologie op uw bedrijf in te voeren, en er zo snel mogelijk profijt van te hebben? Wat is voor u (en uw bedrijf)  geschikt en waar kunt u misschien beter nog even mee wachten? Om antwoorden op deze vragen te  krijgen (en om meer van deze vragen te kunnen stellen) organiseert TerraNext de starterscursus precisielandbouw.

U krijgt inzicht in voor- en nadelen, kosten en baten van het starten met precisielandbouw op het eigen bedrijf. Ook maakt u een bedrijfsspecifiek stappenplan voor het invoeren van nieuwe technologie.

In de starterscursus wordt ruim aandacht geschonken aan de verschillende precisieland bouwoplossingen, -diensten en -technologieën die nu op de markt zijn. Tijdens excursies en demo's wordt een aantal van deze toepassingen in de praktijk getoond en worden ervaringen over nut en waarde uitgewisseld met gebruikers. 

Er wordt ingegaan op vragen als:

  • Wat levert het op (gemak, rendement) en wanneer heb ik mijn investeringen terugverdiend?
  • Welke factoren moet ik monitoren?
  • Wat zijn voor mij zinvolle investeringen? Bijvoorbeeld sensoren om die factoren te monitoren.

Aan het eind van de Starterscursus wordt toegelicht wat de opzet en inhoud van de Gevorderdencursus is. Ook is er dan gelegenheid om specifieke thema's, excursies of demo's voor te stellen voor het programma van de Gevorderdencursus.

Resultaat

Aan het eind van de cursus krijgt u een Bewijs van Deelname.

Datum

Bij voldoende deelname.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA AGRARISCH

Aanmelden: Starterscursus precisielandbouw

Geslacht

Aanmelden: Starterscursus precisielandbouw

Geslacht