INSPIRATIESESSIE PRECISIELANDBOUW

CURSUS KOSTEN: € 100,- BTW VRIJ 1 DAGDEEL

Twee decennia geleden werd de GPS-technologie geïntroduceerd in de Nederlands landbouw. Iedereen weet inmiddels welke voordelen recht rijden met GPS biedt. Maar in combinatie met dataverzamelende sensoren en met plaatsspecifieke toedieningsapparatuur maakt GPS pas echt verbeteringen in de bedrijfsvoering mogelijk! Precisielandbouw in die vorm wordt de gangbare landbouw van morgen. Data wordt een belangrijke productiefactor, waarmee beslissingen beter kunnen worden onderbouwd.

Hoe pakt u het aan om precisie-technologie op uw bedrijf in te voeren, en er zo snel mogelijk profijt van te hebben? Wat is voor u (en uw bedrijf)  geschikt en waar kunt u misschien beter nog even mee wachten? Om antwoorden op deze vragen te  krijgen (en om meer van deze vragen te kunnen stellen) organiseert TerraNext de inspiratiesessie precisielandbouw.

Het doel van deze sessie is om u bewust te laten worden van de mogelijkheden en beperkingen van precisielandbouw en u kennis te laten maken met mogelijke oplossingen

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Wat heeft u nodig aan kennis en 'gereedschap' om de bedrijfsvoering verder te verbeteren?
  • Overzicht van beschikbare precisielandbouw oplossingen, -diensten en -technologie.
  • Toelichting op de cursus Starten met Precisielandbouw: opbouw, activiteiten, beoogde resultaten.
  • Na afloop krijgt u een reader mee met interessante publicaties.

Resultaat

Aan het eind van de cursus krijgt u een Bewijs van Deelname.

Datum

Bij voldoende deelname

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA AGRARISCH

Aanmelden: Inspiratiesessie precisielandbouw

Geslacht

Aanmelden: Inspiratiesessie precisielandbouw

Geslacht