GEVORDERDENCURSUS PRECISIELANDBOUW

CURSUS KOSTEN: € 285,- BTW VRIJ 3 DAGDELEN

Twee decennia geleden werd de GPS-technologie geïntroduceerd in de Nederlands landbouw. Iedereen weet inmiddels welke voordelen recht rijden met GPS biedt. Maar in combinatie met dataverzamelende sensoren en met plaatsspecifieke toedieningsapparatuur maakt GPS pas echt verbeteringen in de bedrijfsvoering mogelijk! Precisielandbouw in die vorm wordt de gangbare landbouw van morgen. Data wordt een belangrijke productiefactor, waarmee beslissingen beter kunnen worden onderbouwd.

Hoe pakt u het aan om precisie-technologie op uw bedrijf in te voeren, en er zo snel mogelijk profijt van te hebben? Wat is voor u (en uw bedrijf)  geschikt en waar kunt u misschien beter nog even mee wachten? Om antwoorden op deze vragen te  krijgen (en om meer van deze vragen te kunnen stellen) organiseert TerraNext de gevorderdenscursus precisielandbouw.

U werkt reeds met precisietechnologie en/of -diensten op uw bedrijf, maar u wilt een verdiepingsslag hierin maken. U leert meer rendement te halen uit de diverse technologieën, u leert van collega agrariërs en u krijgt een inkijkje in toekomstige mogelijkheden. 

Thema's die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Van data naar managementinformatie: hoe kan ik mijn data nog beter benutten?
  • Als ik kaarten met sensordata heb, wat kan/moet ik daar dan mee om verder te komen? Van data-inwinning naar taakkaarten.
  • Waarom blijven veldwaarnemingen belangrijk?
  • Hoe combineer ik mijn eigen ervaringen en kennis met de gemeten sensordata tot een goed onderbouwde beslissing en maatregel?

Resultaat

Aan het eind van de cursus krijgt u een Bewijs van Deelname.

Datum

Bij voldoende deelname.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA AGRARISCH

Aanmelden: Gevorderdencursus precisielandbouw

Geslacht

Aanmelden: Gevorderdencursus precisielandbouw

Geslacht