MODULE HISTORISCH BLOEMWERK

VAK-OPLEIDING KOSTEN: € 425,00 + € 100,00 toets (optioneel)

De hedendaagse technieken en arrangementen binnen de bloemsierkunst vinden hun oorsprong in de geschiedenis. We gebruiken deze technieken en vormgeving nog steeds. Ze zijn zeker niet stoffig en oud, maar zijn zelfs springlevend door de toenemende interesse naar thema’s als duurzaamheid, authenticiteit en ambachtelijkheid. In deze module wordt kennisgemaakt met het historische bloemwerk zoals het ooit bedoeld is en maakt zeker ook de vertaling naar het nu.    

Algemeen

De gevorderde module Historisch bloemwerk is onderdeel van het opleidingstraject Gevorderde Vakopleiding Bloemsierkunst, maar is ook als zelfstandige module te volgen. Deze module bestaat uit 7 basislessen (3 uur per les) en optioneel een afsluitend toetsmoment.    

Doelgroep

Deze module is geschikt voor:  
Deelnemers die geen vakdiploma’s/branchediploma’s hebben. 
Deelnemers die de module Oriëntatie bloemsierkunst hebben afgerond of aantoonbaar ervaring hebben in het maken van arrangementen waarbij verschillende technieken als bind-, steek- en draadtechniek in basis beheerst worden.  
Deelnemers die werkzaam zijn binnen de branche  

Inhoud

Tijdens de lessen wordt theorie omgezet in praktijkhandelingen. Cursisten krijgen bij aanvang van de opleiding het lessenplan met de opdrachten. Per les worden er twee kleinere of een grotere opdracht gemaakt. Van de deelnemer wordt een pro-actieve houding gevraagd, zowel in de lessen als tijdens de voorbereiding. Inzet wordt gevraagd bij het inlezen van de opdrachten en de bijbehorende theorie, het uitzoeken van materialen en het voorbereiden van werkstukken.  

Onderwerpen zijn oa. Stijlperioden, Biedermeier, Guirlandes/festoen, stillevens en lauwerkransen.  

Optioneel is een 8ste moment waarbij het geleerde wordt omgezet in een praktijktoets en beoordeling.  

Toelichting kosten

De prijs voor de cursus bestaande uit 7 lessen is € 425,- exclusief materiaal. De kosten voor de optionele toets bedragen € 100,- inclusief materiaal.   

Materiaalkosten 

Dit is afhankelijk van jouw keuzes. Er kan gewerkt worden met natuurlijk materiaal uit (eigen) tuin en/of gekocht materiaal bij bloemisten/groothandels. Tijdens de cursus is het gebruik van hulpmiddelen en materialen uit onze kast gratis. Dit kunnen bijvoorbeeld bloemistendraden, steekschuim, lint, touw e.d. zijn.   

Resultaat

Het volgen van alle lessen en het uitwerken van de opdrachten wordt afgesloten met een bewijs van deelname. Als je meedoet aan de toets, ontvang je bij voldoende resultaat het getuigschrift Gevorderde module Historisch bloemwerk. 
Dit getuigschrift is 1 van de getuigschriften die nodig zijn om in aanmerking te komen voor het doen van de eindexamenonderdelen voor de Gevorderde Vakopleiding Bloemsierkunst.  

Locatie

De module wordt gegeven bij Terra MBO Groningen. 
Lestijden: woensdagavond van 17.45 uur tot 21.00 uur.  

Datum

Deze module is nog niet ingepland. Als u zich aanmeldt, wordt u op de wachtlijst geplaatst. LET OP: de startdatum van de wachtlijst is fictief, de cursus kan eerder of later worden gepland, afhankelijk van de aanmeldingen. 

Subsidie en fiscale mogelijkheden

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Hoofdstuk 7 in de CAO Bloemendetailhandel geeft informatie over het recht op betaald scholingsverlof. Kijk voor eventueel andere mogelijkheden op Rijksoverheid.nl.

MEER UIT HET THEMA VAKOPLEIDING BLOEMSIERKUNST VOOR GEVORDERDEN

Aanmelden: Module Historisch bloemwerk

Geslacht

Aanmelden: Module Historisch bloemwerk

Geslacht