UITVOEREN GEWASBESCHERMING (LICENTIE 1)

CURSUS KOSTEN: € 580 BTW VRIJ, inclusief lunch 4 DAGEN MAX 12 DEELNEMERS

Deze cursus is bedoeld voor:

 • Mensen die gewasbeschermingsmiddelen toepassen in opdracht van een ander, mits een derde persoon aanwezig of beschikbaar is die beschikt over Bedrijfsvoeren Gewasbescherming.
 • Agrariërs die gewasbeschermingsmiddelen toepassen en geboren zijn voor 01-01-1996, mits zij geen personeel in dienst hebben die gewasbeschermingsmiddelen toepassen.
 • Personen die de licentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming willen halen dienen eerst deze licentie (Uitvoeren Gewasbescherming) te behalen.

Inhoud

Een op de sectorpraktijk gerichte cursus over de praktische invulling van wettelijke bepalingen die gaan over het kopen, veilig omgaan en milieubewust toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

In de cursus worden onderstaande thema’s behandeld:

 • omgaan met bestrijdingsmiddelen
 • aanbouwen/afstellen van spuitapparatuur
 • gebruiken/onderhouden spuitapparatuur
 • gebruik handleiding, dosering
 • milieuaspecten en arbeidsomstandigheden
 • persoonlijke bescherming
 • plantenkennis (onkruidherkenning)
 • herkenning ziekten en plagen. 

Het examen bestaat uit 3 onderdelen:

 • Theorie deel 1: herkennen ziekten, plagen, onkruiden en abiotische factoren.
 • Theorie deel 2: omgaan met gewasbeschermingsmiddelen (oa. de methodes en apparatuur, wet- en regelgeving, dosering berekenen etc).
 • Praktijk.

Resultaat

Bij voldoende resultaat meldt TerraNext u aan bij Bureau Erkenningen en ontvangt u een bewijs van vakbekwaamheid.

Aanmelden

Meld je aan door te klikken op de groene knop Data en Aanmelden. Als er nog geen cursus is gepland, kom je op de wachtlijst. Je ontvangt dan bericht zodra er data bekend zijn.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GEWASBESCHERMING

Aanmelden: Uitvoeren gewasbescherming (licentie 1)

Geslacht

Aanmelden: Uitvoeren gewasbescherming (licentie 1)

Geslacht