BEDRIJFSVOEREN GEWASBESCHERMING (LICENTIE 2)

CURSUS KOSTEN: € 580 BTW VRIJ incl. lunch 4 DAGEN MAX 12 DEELNEMERS

Deze cursus is bedoeld voor:

 • Bedrijfseigenaren die op een professionele manier gebruik maken van chemische gewasbeschermingsmiddelen en die zijn geboren op of na 01-01-1996
 • Bedrijfseigenaren die op een professionele manier gebruik maken van chemische gewasbeschermingsmiddelen die geboren zijn voor 01-01-1996 en personeel in dienst hebben die gewasbeschermingsmiddelen toepassen.

Inhoud

Een op de sector praktijkgerichte cursus over de praktische invulling van wettelijke bepalingen die gaan over het kopen, omgaan met, (laten) toepassen en/of aanprijzen van gewasbeschermingsmiddelen.

Onderstaande thema’s worden in de cursus behandeld.

 • kennis van schadeaspecten van de ziekten, plagen en onkruiden;
 • werken met bestrijdingsschema's ;
 • kennis van veiligheids- en milieurisico's verbonden aan bestrijdingsmethoden;
 • vaststellen bestrijdingsnoodzaak en tijdstip;
 • bepalen dosering;
 • omgaan met beslissingsondersteunende systemen;
 • veilig en verantwoord gebruiken van spuitapparatuur;
 • resistentiemechanismen;
 • signaleren van afwijkingen in de teelt, schade vaststellen, teeltbegeleiding;
 • veilig uitvoeren van dagelijks onderhoud aan spuitmachines;
 • milieuaspecten, arbeidsomstandigheden.


Het examen bestaat uit twee onderdelen:

 • theorie gewasbescherming
 • opdracht gewasbeschermingsplan met interview

Resultaat

Bij voldoende resultaat wordt het bewijs van vakbekwaamheid bedrijfsvoeren gewasbescherming door TerraNext bij Bureau Erkenningen aangevraagd.

Aanmelden

Meld je aan door te klikken op de groene knop Data en Aanmelden. Als er nog geen cursus is gepland, kom je op de wachtlijst. Je ontvangt dan bericht zodra er data bekend zijn.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GEWASBESCHERMING

Aanmelden: Bedrijfsvoeren gewasbescherming (licentie 2)

Geslacht

Aanmelden: Bedrijfsvoeren gewasbescherming (licentie 2)

Geslacht