CURSUS VOOR HET BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID BESLUIT HOUDERS VAN DIEREN - HONDEN EN KATTEN

CURSUS KOSTEN: € 1150 MAX 15 DEELNEMERS

Om het dierenwelzijn te bevorderen is vanaf 1 juli 2020 een vakbekwaamheidsbewijs verplicht voor iedereen die werkt met gezelschapsdieren. Dit houdt in dat iedereen die regelmatig dieren fokt, verhandelt of opvangt in het bezit moet zijn van het vakbekwaamheidsbewijs voor de diersoort. Met een vakbekwaamheidsbewijs op zak, kan worden aangetoond dat u voldoet aan het Besluit Houders van Dieren. 

Voor welke diersoorten geldt dit vakbekwaamheidsbewijs?
Naast honden en katten, gelden nu ook regels voor vogels, reptielen, amfibieën, vissen en overige zoogdieren, zoals hamsters en konijnen. Via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u bepalen of uw activiteiten vallen onder het bedrijfsmatig houden van huisdieren: 

www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/huisdieren-houden-en-fokken/bedrijfsmatig-huisdieren-houden

Als er sprake is van bedrijfsmatige activiteiten met u een bewijs van vakbekwaamheid nodig. 

TerraNext cursus Bewijs van vakbekwaamheid -Honden en katten
TerraNext is een erkende onderwijsinstelling waar u een Bewijs van vakbekwaamheid kunt halen. U ontvangt de cursus een certificaat met de diergroep die u houdt. We gaan medio september 2023 starten met de cursus voor het Bewijs van Vakbekwaamheid Besluit Houders van Dieren - Honden en katten.

Wij organiseren de cursus op één van onze mbo locaties. Bij voldoende aanmeldingen kunnen wij dit ook op een bedrijf organiseren. 

Heeft u interesse in deze cursus,  dan kunt u vrijblijvend contact opnemen door een mail te sturen naar j.vliem-aten@terra.nl of te bellen met 06-55000422.


MEER UIT HET THEMA DIER

Aanmelden: Cursus voor het Bewijs van Vakbekwaamheid Besluit Houders van Dieren - Honden en katten

Geslacht

Aanmelden: Cursus voor het Bewijs van Vakbekwaamheid Besluit Houders van Dieren - Honden en katten

Geslacht