Terug naar het nieuwsoverzicht

Docenten behalen hun Europees Zaagbewijs

04 januari 2016 | 03:55

Onze docenten Bunny Ringelink, Martin Mostert en Herman Oldekamp hebben allen hun Europees Zaagbewijs 1,2 en 3 behaald. (ECC: European Chainsaw Certificate). Bij TerraNext kun je daarom nu ook terecht voor je Europees Zaagbewijs.

De reden voor de ontwikkeling van EFESC is het kunnen hanteren van een gemeenschappelijke kwalificatiestandaard voor kettingzaag gebruikers in heel Europa. De voornaamste redenen zijn:

  • Vermindering ongevallen & dodelijke slachtoffers;
  • Vermindering bijbehorende economische en persoonlijke kosten in verband met ongevallen;
  • Het verbeteren en versterken van zaagvaardigheden en efficiëntie op de werkvloer;
  • Het verbeteren van de mobiliteit en inzetbaarheid van de motorzager in heel Europa;
  • Het verbeteren en uitbreiden van de bestaande beroepsopleiding en de beoordelingsnormen;
  • Aanmoediging en het bevorderen van levenslang leren en continue professionele ontwikkeling.

European Forestry and Environmental Skills Council

Het Europees Zaagbwijs is in het leven geroepen door de EFESC. Dit is een Europese organisatie die in 2009 is opgericht. De missie van EFESC is het bevorderen van deskundigheid, veiligheid en arbeidsmobiliteit van werknemers in bossen en de groene omgeving, binnen de Europese Unie. Het Europees zaagbewijs dient hiervoor als belangrijk instrument.

Doelstelling

EFESC is een organisatie die bestaat uit vertegenwoordigers van nationale certificerende instanties, verzekeringsmaatschappijen, opleidingscentra en het bedrijfsleven. EFESC is ontstaan uit een EU Leonardo Project en in 2012 is de organisatie officieel opgericht.

De doelstelling van EFESC is het ontwikkelen en beheren van minimumnormen voor het aantonen van vakbekwaamheid in bosbouw, groenvoorziening en boomverzorging. De normen zijn toepasbaar voor alle Europese landen. De normen geven een minimum internationale standaard voor veiligheid, gezondheid, efficiëntie en arbeidsmobiliteit. Met de normen ontstaat er transparantie en is professioneel vakmanschap in en tussen de Europese landen onderling vergelijkbaar.

Onze docenten hebben nu 3 certificaten binnen de Europese zaagstandaarden behaald. Te weten:
ECS 1: Motorzaagonderhoud en korten van hout.
ECS 2: Basis veltechniek (vellen van bomen niet dikker dan geleiderlengte)
ECS 3: Gevorderden veltechniek (vellen van bommen dikker dan geleiderlengte)

Voor de specieke eindtermen zie www.europeanchainsaw.eu.

Europese Chainsaw Certificate (ECC)

Het Europees zaagbewijs (certificaat) ECC mag alleen uitgegeven worden door geaccrediteerde ECC certificeringscentra.  Deze organisatie heeft de internationale standaard uitgewerkt tot nationale examens en examenprocedures. De kwaliteit van de examens is op een gedegen wijze geborgd en afgestemd met o.a. de brancheorganisaties (vaststellingscommissie). Het certificeringscentrum verzorgt meerdere ECC examens per jaar, waarbij gekwalificeerde assessoren (examinatoren) het examen afnemen.