Voor werkgevers

Informatie over Werken en Leren voor (aankomend) werkgevers

Mogelijke leerwegen naar een MBO diploma: BBL of BOL
TerraNext biedt MBO-opleiding in de richtingen Tuin, Park & Landschap en Bloem & Design. Deze opleidingen zijn te volgen via verschillende leerwegen, namelijk BBL of BOL.

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)
Een BBL-opleiding is een beroepsopleiding in de vorm van werkend leren. De leerling-werknemer werkt vier dagen per week in een bedrijf of instelling en gaat in het algemeen één dag (of twee avonden) per week naar school.

BBL-opleidingen worden vaak gevolgd door:

  • Mensen die al (gedeeltelijk) een opleiding hebben gedaan en nu verder willen leren.
  • Mensen die van beroep willen veranderen.
  • Mensen die op oudere leeftijd willen starten op de arbeidsmarkt.
  • Mensen die door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid re-integreren.

Beide manier van leren, dus de praktijk in het bedrijf en de theorie op school, vullen elkaar aan en vormen samen de beroepsopleiding.

Het bedrijf of de instelling moet een erkend leerbedrijf zijn.

Beroepsopleidende Leerweg (BOL)
Bij een Beroepsopleidende Leerweg gaat de cursist de hele week naar school en doet hij of zij praktijkervaring op tijdens de stageperiodes. Bij TerraNext wordt alleen een BOL-opleiding aangeboden voor niveau 1. Ook de stage bij een BOL-opleiding moet een erkend leerbedrijf zijn.

Erkend Leerbedrijf
Een bedrijf of instelling dat het praktijkdeel van de BBL-opleiding verzorgt, wordt 'leerbedrijf' genoemd. De brancheorganisatie gaat aan de hand van kwaliteitscriteria na of een bedrijf of instelling als leerbedrijf erkend kan worden. De gegevens van alle erkende leerbedrijven staan op www.stagemarkt.nl.

Praktijkopleider
Op het leerbedrijf moeten er mogelijkheden zijn om de kennis en vaardigheden te laten verwerven die nodig zijn voor de BBL-beroepsopleiding. De leerling-medewerker moet bijvoorbeeld regelmatig instructie krijgen van een deskundige praktijkopleider in het bedrijf of de instelling. Deze praktijkopleider zorgt voor de begeleiding van de leerling-werknemer.

Overeenkomsten
Het leerbedrijf sluit een arbeidsovereenkomst met de leerling-werknemer. Dat kan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd, fulltime of parttime. Dit is afhankelijk van de CAO van de branche.

Verder wordt er een praktijkovereenkomst afgesloten met alle betrokkenpartijen: de school, het leerbedrijf en de branchevereniging. Daarin worden de rechten en plichten van alle betrokkenen vastgelegd.

Meer informatie voor erkende leerbedrijven is te vinden op www.s-bb.nl. Hier vindt u ook meer informatie over subsidiemogelijkheden. Meer financiële informatie is ook te vinden op de website van de belastingdienst.