Zelfstudie Uitvoeren gewasbescherming (licentie 1)

Doel

Vakbekwaamheid uitvoeren gewasbescherming (licentie 1).

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor bijvoorbeeld agrarische ondernemers, werknemers, bedrijfsleiders, hoofden van plantsoenendiensten of eigenaren/beheerders van bedrijfsterreinen die beroepsmatig:

  • Zelf bestrijdingen uitvoeren of laten uitvoeren, door werknemers, op eigen terreinen;
  • Gewasbeschermingsmiddelen in bezit of opslag hebben.

Inhoud

Een op de sectorpraktijk gerichte zelfstudie over de praktische invulling van wettelijke bepalingen die gaan over het kopen, veilig omgaan en milieubewust toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

In de cursus worden onderstaande thema’s behandeld:

  • omgaan met bestrijdingsmiddelen
  • aanbouwen/afstellen van spuitapparatuur
  • gebruiken/onderhouden spuitapparatuur
  • gebruik handleiding, dosering
  • milieuaspecten en arbeidsomstandigheden
  • persoonlijke bescherming
  • plantenkennis (onkruidherkenning)
  • herkenning ziekten en plagen.

Resultaat

Bij voldoende resultaat meldt TerraNext u aan bij Bureau Erkenningen en ontvangt u een bewijs van vakbekwaamheid.

Datum

Examens worden ingepland bij voldoende deelname.