Werken met de shovel

Doel

Deelnemers kunnen na de cursus in de praktijk veilig en verantwoord werkzaamheden uitvoeren met de shovel.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op medewerkers van groenbedrijven, gemeenten en loonbedrijven.

Inhoud

In deze cursus worden onderwerpen behandeld die staan omschreven in de ARBO-wet. Shovels zijn, afhankelijk van de bedrijfstak waarin ze worden gebruikt, onderworpen aan wettelijke bepalingen van verschillende veiligheidsbesluiten.

De volgende onderwerpen worden tijdens deze cursus behandeld:
- arbeidsomstandigheden en wettelijke eisen
- volgens veiligheidsvoorschriften stoffen en goederen te transporteren
- veiligheid en de omgeving
- kennis en gebruik van materiaal en materieel
- bediening van de machine
- controle en onderhoud
- uitrustingsstukken

Resultaat

De opleiding wordt afgesloten met een getuigschrift.

Datum

De cursus start bij voldoende deelname.