Werken met de hoogwerker

Doel

De cursisten zijn na afloop van de cursus in staat om veilig om te gaan met een hoogwerker, dagelijks onderhoud uit te voeren en globaal eventuele mankementen te constateren.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor de beginnende of gevorderde gebruikers van de hoogwerker.

Inhoud

In de groenvoorziening worden steeds vaker hoogwerkers ingezet voor de boomverzorging. Het werken met een hoogwerker vraagt veel van de gebruiker. Hij moet geconcentreerd en zorgvuldig met deze machine kunnen werken. De Arbowet schrijft voor dat de gebruiker van de hoogwerker voldoende getraind moet zijn om correct met deze machine om te kunnen gaan.

De cursus 'werken met de hoogwerker' richt zich op de bediening, het gebruik en toepassing van de hoogwerker, voor onder meer timmerlieden, monteurs en groenmedewerkers. Het werken met de hoogwerker lijkt eenvoudig, maar vraagt een grote zorgvuldigheid en concentratie van de gebruiker. Voor bedrijven kan een offerte op maat gemaakt worden.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
- vaktechniek
- veiligheidseisen
- Arbowet
- controle / onderhoud
- stabiel opstellen
- veiligheidsvoorzieningen
- bediening / gebruik

Resultaat

De cursus wordt afgesloten met een theoretische en een praktische toets.
Bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt.

Datum

De cursus start bij voldoende deelname.