Visuele boomveiligheidscontrole (VTA)

Doel

Na het behalen van het certificaat is de boomveiligheidscontroleur in staat om op vakkundige wijze een visuele boomveiligheidsboordeling uit te voeren. De gecertificeerde boomveiligheidscontroleur beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om de (juridische) verplichtingen in het kader van de zorgplicht bij bomen toe te passen.
 

Doelgroep

Deze cursus is speciaal samengesteld voor boomverzorgers en medewerkers van gemeenten, provincies en het Rijk die (mede)verantwoordelijk zijn voor het kwaliteit en verzorging van het boombestand.

Inhoud

De laatste jaren staat bij het onderwerp boomverzorging de Visuele Boomveiligheidscontrole centraal. Dit betekent dat eigenaren van boombestanden (veelal gemeente, provincie, rijk) mede verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en verzorging van hun bomenbestand. De eigenaar (beheerder) kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden bij het niet nakomen van zijn zorgplicht: naast onderhoud is ook regelmatige controle op uitwendig zichtbare gebreken noodzakelijk en bij twijfel is er een zorgplicht tot nader onderzoek. Tevens ligt er een juridische verantwoordelijkheid. De controles dienen uitgevoerd te worden door geschoolde boomverzorgers.


De cursus is erkend door de Nederlandse Vereniging van Boomverzorgende Bedrijven en stichting Groenkeur en wordt afgesloten met een examen.

Tijdens de driedaagse cursus wordt er aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Systematisch inspecteren van bomen op uiterlijke symptomen die wijzen op gebreken. Deze inspectie verloopt volgens de VTA-methode van Prof. Dr. Claus Mattheck.
 • Bomen beoordelen op windworp en breukgevoeligheid
 • Beoordelen van bomen op aantastingen en ziektes
 • Kroondelen beoordelen op de (mechanische) belasting
 • Juridische uitgangspunten van de aansprakelijkheid
 • Gebruik van specialistische apparatuur en methoden
 • Verslaglegging en rapporteren van boomgegevens en de controle en de mutatie van deze gegevens


Lesmateriaal

 • Boomveiligheidscontroleur 500 examenvragen
 • Stadsbomen Vademecum 3A Boomcontrole en onderzoek
 • Stadsbomen Vademecum 3C Ziekten en aantastingen
 • Hamer en prikstok

Resultaat

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat boomveiligheidscontroleur. Dit certificaat is 5 jaar geldig, hierna dient u zich te hercertificeren.

Bij onvoldoende resultaat mag de kandidaat binnen 12 maanden eenmaal herexamen doen voor het onderdeel waarop hij/zij is gezakt. Daarna moet het hele examen opnieuw worden gedaan.

Datum

9 april, 16 april en 23 april van 9.00 - 16.00 uur bij TerraNext in Eelde.

Examen 17 mei 2018 van 9.00 - 12.00 uur bij TerraNext in Eelde.