Verlenging mollenlicentie (chemische mollenbestrijding)

Doel

Eenmaal in de 5 jaar moet het Certificaat Vakbekwaamheid mollen- en woelrattenbestrijding verlengd worden.

Doelgroep

Deze cursus is o.a. bedoeld voor veehouders, paardenhouders, tuinbezitters en beheerders van parken en sportcomplexen die effectief mollen willen blijven bestrijden met hun lopende certificering.

Met deze Verlengingscursus voldoet u aan de verplichting om 1 keer in de 5 jaar het certificaat van de cursus Mollen- en Woelrattenbestrijding (chemisch) te verlengen (Verlenging licentie 4)

Inhoud

Mollen en woelratten vormen in tuin, park en weiland een terugkerend en lastig probleem. Mollenbestrijding is belangrijk voor behoud van een goed grassenbestand, een goede kwaliteit ruwvoer en natuurlijk ook om blessures uit te sluiten. Bestrijding van woelratten is belangrijk om (fruit-) bomen en sierheesters te beschermen. In deze cursus zal met behulp van niet alledaagse dia’s, filmpjes, modellen en practicum, een beter inzicht gegeven worden over alle feiten en fabels die er bestaan over het vangen van mollen en woelratten.

Thema’s per cursus:

Cursus mollen vangen

  • het leven van de mol;
  • werken met een vangkooi en verschillende klemmen.

Cursus mollen- en woelrattenbestrijding

  • het leven van de mol;
  • het leven van de woelrat;
  • werken met een vangkooi en verschillende klemmen;
  • toepassing van fosforwaterpellets.

Deze cursus biedt u de mogelijkheid om het verlengingsbewijs van vakbekwaamheid mollen- en woelrattenbestrijding (Licentie 4) te behalen.
 

Resultaat

Bij voldoende resultaat ontvangt u het verlengingsbewijs van vakbekwaamheid mollen- en woelrattenbestrijding (licentie 4).

Datum

Kennisbijeenkomst Mollen en Woelrattenbestrijding op 14 maart 2018, van 9.00 tot 12.00 uur in Eelde.