Verlenging basisveiligheid VCA

Doel

De geldigheidsduur van het VCA diploma bedraagt 10 jaar. Na dit termijn moet er opnieuw een examen worden afgelegd. Is dit termijn (bijna) verstreken? Dan is het van belang actie te ondernemen. TerraNext kan u hierbij helpen. Wij bieden u een training aan met een gedegen voorbereiding op het examen. Na het volgen van deze cursus heeft u de geldigheid van uw diploma verlengd.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor mensen die beroepsmatig werken in de groene sector en 10 jaar geleden een VCA diploma hebben behaald.

Inhoud

Het doel van de cursus is een basis veiligheidstraining, waarin de basisbegrippen van veiligheid, gezondheid en welzijn worden behandeld ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.

 

In toenemende mate krijgen medewerkers van verschillende bedrijven te maken met hogere veiligheidseisen op het gebied van uit te voeren werkzaamheden. De cursus speelt hierop in en besteedt aandacht aan het werken met grote machines en gevaarlijke stoffen, brand- en explosiegevaar en het verantwoord hijsen en tillen. Ook thema’s als werken op grote hoogten, persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidswetgeving, risico en preventie komen in de cursus aan bod.
Voor bedrijven is er de mogelijkheid om een cursus op maat samen te stellen die voldoet aan specifieke eisen.
 

Resultaat

Wanneer u deze cursus met voldoende resultaat heeft gevolgd, ontvangt u het diploma “basisveiligheid”.

Datum

De cursus start bij voldoende deelname.