Veiligheid voor leidinggevenden VCA (VOL)

Doel

Na het volgen van deze cursus kunt u risico’s herkennen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn en hiermee op een verantwoorde manier omgaan. U bent in staat een risico-inventarisatie en een bedrijfsnoodplan op te stellen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor operationeel leidinggevenden in de groene sector, cultuurtechnische sector en/of grond, weg en waterbouwbedrijven en land- en tuinbouwers. Voor SW-bedrijven is er de mogelijkheid om een cursus op maat te volgen met een eigen traject.

Inhoud

De cursus VCA voor leidinggevenden is een combinatie van de cursussen “basisveiligheid” en “veiligheid”. De cursus behandelt de belangrijkste thema’s van beide cursussen. Deze cursus is gericht op de veiligheid van medewerkers en hun omgeving. Voor de productie tuinbouw hebben wij een aangepast programma.


De cursus “basisveiligheid” is voornamelijk gericht op gevaarlijke stoffen, brand en explosiegevaar. In de cursus wordt aandacht besteedt aan thema’s als; hijsen, tillen en werken met grote machines. Ook gaat de cursus “basisveiligheid” in op veiligheidswetgeving en het werken op grote hoogte.


De cursus “veiligheid” is bedoeld voor leidinggevenden. De inhoud van deze cursus is meer toegespitst op de taken van een leidinggevende. Deelnemers leren hoe ze een risicoanalyse en een bedrijfsnoodplan moeten maken. Ook gaat deze cursus in op onderwerpen als milieuwetgeving, arbeidsomstandigheden en toxicologie.
 

Resultaat

Wanneer u deze cursus met voldoende resultaat heeft gevolgd, ontvangt u zowel het certificaat “basisveiligheid” als “veiligheid”. De geldigheid van dit certificaat is 10 jaar.

Datum

De cursus start bij voldoende deelname