Veilig werken langs de weg

Doel

Medewerkers op een verantwoorde manier keuzes laten maken en toe te passen in hun werkzaamheden waardoor er veilig langs of op de weg gewerkt wordt. Na het volgen van deze cursus voldoet de cursist aan de Arbo-verplichting.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op medewerkers van (groen)bedrijven, gemeenten en overige instanties die werkzaamheden op of langs de weg uitvoeren.

Inhoud

Medewerkers van bijvoorbeeld groenbedrijven en gemeenten kunnen te maken krijgen met het uitvoeren van werkzaamheden langs of op de weg. Hiervoor is het van belang dat zij weten welke risico’s er zijn en hoe er langs op de weg veilig gewerkt kan worden.

Daarnaast komen de thema’s veiligheidsvoorschriften, persoonlijke bescherming en het gebruik van verkeersborden en - tekens aan de orde. Tevens worden de onderwerpen: arbeidsomstandigheden en preventie uit het wetboek behandelt.

Resultaat

De opleiding wordt afgesloten met een getuigschrift.

Datum

De cursus start bij voldoende deelname