Veilig werken langs de weg voor leidinggevenden

Doel

Na de cursus kunnen leidinggevenden, medewerkers aansturen en begeleiden op het gebied van:

 • verantwoord en veilig werken aan / langs de weg
 • regel- en wetgeving omtrent wegafzettingen
 • gevaren en problemen bij wegafzettingen
 • omgaan met agressie
 • werken volgens Arbo richtlijnen
 • kennis van de praktijkrichtlijnen van de CROW 96(b)

Doelgroep

Deze cursus is gericht op direct leidinggevenden van werknemers die werkzaamheden aan of langs de weg uitvoeren.

Inhoud

Leidinggevenden die medewerkers aansturen zijn verantwoordelijk voor het veilig en verantwoord werken aan of langs de weg. Kennis van de richtlijn CROW 96b vormt de basis voor deze cursus, net als het bewust omgaan met gevaren. In de cursus worden deze en andere thema’s behandeld:

 • CROW 96b
 • Het in kaart brengen van wegen en werkzaamheden in het werkgebied
 • Werken met het stappenplan voor het bepalen van verkeersmaatregelen
 • Bepalen van juiste verkeersmaatregelen
 • Plaatsen en verwijderen van wegafzettingen
 • Veilig werken aan of langs de weg
 • Veiligheidskleding en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Arbo- wet en regelgeving en arbeidsinspectie

Resultaat

De opleiding wordt afgesloten met een getuigschrift.

Datum

De cursus start bij voldoende deelname