VHG Brancheopleiding Hovenier

Doel

TerraNext organiseert in samenwerking met de branchevereniging van hoveniers (VHG) de opleiding tot Vakbekwaam Hovenier. Deze opleiding bestaat uit 3 delen. Ieder onderdeel vormt een afzonderlijke en afgerond geheel, waar een certificaat voor te behalen is.

De drie onderdelen moeten afzonderlijk gehaald worden, alvorens men het diploma Vakbewaam Hovenier ontvangt.

De opleiding Hovenier is het tweede jaar van de VHG Brancheopleiding tot Vakbekwaam Hovenier. In dit leerjaar leert de deelnemer de basisvaardigheden van het tuinontwerpen en van de tuintechniek. Vaktechniek staat centraal. Dus geen algemene vakken zoals Nederland of maatschappijleer, maar wel plantenkennis, bodemkunde, Arbo en veiligheid en aanleg- en onderhoudsvaardigheden.

Doelgroep

Deze opleiding is uitermate geschikt voor iedereen die bij een hoveniers- of groenvoorzieningsbedrijf werkt of wil gaan werken maar nog niet de juiste opleiding heeft gevolgd. Ook wie hobbymatig bezig is met het aanleggen en onderhouden van zijn/haar tuin, kan deelnemen.

Voorwaarde om te kunnen starten met de opleiding Hovenier is het certifciaat Aankomend Hovenier of een vergelijkbare opleiding.

Inhoud

Tijdens dit tweede jaar leert u de basisvaardigheden van het tuinontwerpen en de tuintechniek. Op het programma staan o.a.:

  • landmeten en waterpassen (theorie en praktijk)
  • begroten en werkplanningen maken
  • plantenkennis
  • toegepaste beplantingsleer
  • gewasbescherming
  • algemene vakkennis
  • basishandelingen tuintekenen
  • basishandelingen techniek van de aanleg

Zelfstudie
Deelnemers die opgaan voor het examen Aankomend hovenier en Hovenier dienen zelfstandig de modules vakkennis en nomenclatuur door te werken. Deze modules hebben een studiebelasting van 10 uur per week.

Examen
Ieder onderdeel wordt afgesloten met een landelijk erkend examen onder toezicht van de branchevereniging VHG.

Opleidingsduur
2e jaar: Hovenier
- 28 lesdagen, waarvan 3 zaterdagen, van 6 klokuren. Totale lestijd van 168 uur. 


Toelatingsvoorwaarden
Voor de opleiding geldt in principe een minimumleeftijd van 21 jaar.
Voor inschrijving is de VHG opleiding Aankomend Hovenier, VMBO, LBO, of een andere, vergelijkbare opleiding noodzakelijk.

 

Kijk ook eens op:

http://www.vhg.org/branche-opleiding/hovenier

Resultaat

Wordt de opleiding met een voldoende afgesloten, dan ontvang je het VHG certificaat vakopleiding Hovenier.

Klik voor de opleidingsflyer hier.

Datum

De opleiding start bij voldoende deelname.