Training Veilig Landbouwverkeer

Doel

Verbetering van kennis, vaardigheden en rijgedrag.

Doelgroep

Iedereen die beroepsmatig op de wegen van provincie Drenthe komt met motorvoertuigen met beperkte snelheid (mmbs) zoals landbouwtrekkers.

Inhoud

Het programma is opgebouwd uit twee gedeelten die ingaan op veilig rijden en veilig gebruik van de weg.

Een praktische training om met behulp van een landbouwtrekker met aanhangwagen veilig tot stilstand te komen op een geprepareerde baan. U ervaart het weggedrag van grote voertuigcombinaties op natte en gladde weggedeeltes. We trainen met verschillende snelheden en massa’s het uitwijken en remmen.

Daarnaast werken we aan de bewustwording van de eigen plaats in het verkeer en verantwoordelijkheid. Hoe zit het met de wetgeving rondom inrichtingseisen van de combinaties, verwisselbare uitrus-tingsstukken en lading.

Wat is onze plaats op de weg? Wat te doen bij modder op de weg en hoe gaan we om met andere weggebruikers op smalle wegen of met fietsers.

Klik hier voor de flyer.

Resultaat

Certificaat van deelname

Datum

De training start bij voldoende deelname.