Snoeien (basiscursus)

Doel

Het leren toepassen van snoeitechnieken bij heesters.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op medewerkers van groenvoorziening- of hoveniersbedrijven, gemeenten en particulieren.

Inhoud

Het uitgangspunt van het toepassen van snoeitechnieken is dat de vorm van de heester geen geweld aan mag worden gedaan. Evenals kennis over het gebruik van plantmateriaal.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
- herkennen van heesters t.b.v. het snoeien
- onderhoudssnoei
- snoeitijdstippen
- groeiomstandigheden
- gebruik en onderhoud snoeigereedschappen
- (persoonlijke) veiligheid
- relevante kennis van flora en fauna en Wet Natuurbescherming

Resultaat

De cursus wordt afgesloten met een getuigschrift.

Datum

De cursus start bij voldoende deelname.