Precisielandbouw

Doel

Het is alweer zo’n 15 jaar geleden dat GPS-technologie werd geïntroduceerd in de Nederlandse landbouw. Iedereen weet inmiddels welke voordelen recht rijden met GPS biedt. Maar in combinatie met dataverzamelende sensoren en met plaatsspecifieke toedieningsapparatuur maakt GPS pas echt verbeteringen in de bedrijfsvoering mogelijk! Precisielandbouw in die vorm wordt de gangbare landbouw van morgen. Data wordt een belangrijke productiefactor, waarmee beslissingen beter kunnen worden onderbouwd.

Hoe pakt u het aan om precisie-technologie op uw bedrijf in te voeren, en er zo snel mogelijk profijt van te hebben? Wat is voor u (en uw bedrijf)  geschikt en waar kunt u misschien beter nog even mee wachten? Om antwoorden op deze vragen te  krijgen (en om meer van deze vragen te kunnen stellen) organiseert TerraNext diverse cursussen:

 1. Inspiratiesessie over precisielandbouw
 2. Starterscursus over precisielandbouw
 3. Gevorderdencursus over precisielandbouw


Afhankelijk van uw voorkennis over precisielandbouw en uw gewenste eindniveau, kunt u voor een cursus kiezen. Uiteraard helpen wij u graag bij het maken van uw keuze.

Doelgroep

Agrariërs die reeds precisielandbouw toepassen op hun bedrijf en agrariërs die zich willen oriënteren op de inzet van precisietechnologie en/of –diensten op hun bedrijf, zoals bijv. sensoren of sensingdiensten. Afhankelijk van uw voorkennis over precisielandbouw en uw gewenste eindniveau, kunt u een keuze maken voor een cursus.
 

Inhoud

TerraNext biedt diverse cursussen met betrekking tot precisielandbouw:

Een inspiratiecursus
Het doel van deze sessie is om u bewust te laten worden van de mogelijkheden en beperkingen van precisielandbouw en u kennis te laten maken met mogelijke oplossingen De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Wat heeft u nodig aan kennis en 'gereedschap' om de bedrijfsvoering verder te verbeteren?
 • Overzicht van beschikbare precisielandbouwoplossingen, -diensten en -technologie.
 • Toelichting op de cursus Starten met Precisielandbouw: opbouw, activiteiten, beoogde resultaten.


Na afloop krijgt u een reader mee met interessante publicaties.

Starterscursus
U krijgt inzicht in voor- en nadelen, kosten en baten van het starten met precisielandbouw op het eigen bedrijf. Ook maakt u een bedrijfsspecifiek stappenplan voor het invoeren van nieuwe technologie.

In de starterscursus wordt ruim aandacht geschonken aan de verschillende precisielandbouwoplossingen, -diensten en -technologieën die nu op de markt zijn. Tijdens excursies en demo's wordt een aantal van deze toepassingen in de praktijk getoond en worden ervaringen over nut en waarde uitgewisseld met gebruikers. Er wordt ingegaan op vragen als:

 • Wat levert het op (gemak, rendement) en wanneer heb ik mijn investeringen terugverdiend?
 • Welke factoren moet ik monitoren?
 • Wat zijn voor mij zinvolle investeringen? Bijvoorbeeld sensoren om die factoren te monitoren.
   

Aan het eind van de Starterscursus wordt toegelicht wat de opzet en inhoud van de Gevorderdencursus is. Ook is er dan gelegenheid om specifieke thema's, excursies of demo's voor te stellen voor het programma van de Gevorderdencursus.


Gevorderdencursus
U werkt reeds met precisietechnologie en/of -diensten op uw bedrijf, maar u wilt een verdiepingsslag hierin maken. U leert meer rendement te halen uit de diverse technologieën, u leert van collega agrariërs en u krijgt een inkijkje in toekomstige mogelijkheden. Thema's die aan de orde komen zijn onder andere:

 • Van data naar managementinformatie: hoe kan ik mijn data nog beter benutten?
 • Als ik kaarten met sensordata heb, wat kan/moet ik daar dan mee om verder te komen? Van data-inwinning naar taakkaarten.
 • Waarom blijven veldwaarnemingen belangrijk?
 • Hoe combineer ik mijn eigen ervaringen en kennis met de gemeten sensordata tot een goed onderbouwde beslissing en maatregel?

Resultaat

Aan het eind van de cursus krijgt u een Bewijs van Deelname.

Datum

De cursus start bij voldoende deelname.