Motorkettingzagen basiscursus

Doel

Deelnemers kunnen veilig en verantwoord werkzaamheden in de praktijk uitvoeren met de motorkettingzaag betreffende licht zaag- en velwerk. Daarnaast krijgt de cursist inzicht in de juiste manier van vellen van een boom. Na het volgen van deze cursus voldoet de cursist aan de Arbo-verplichting.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor mensen die beroepsmatig met de motorkettingzaag werken in de groene sector.

Inhoud

Tijdens deze cursus leert u licht hout te vellen. Daar het werken met de motorkettingzaag een groot risico met zich meebrengt, ligt er een grote nadruk op het veilig en verantwoord werken met de motorkettingzaag.

 De volgende onderwerpen worden behandeld:
- Arbowet en regelgeving betreffende arbeidsomstandigheden
- onderhoud van motorkettingzaag en zaagketting
- herkennen en oplossen kleine storingen
- praktisch omgaan met de motorkettingzaag
- veltechnieken en werkhouding
- uitsnoeien en afkorten van de boom
- verwerken van het snoeihout

Resultaat

De opleiding wordt afgesloten met een getuigschrift.

Datum

De cursus met startdatum 5 maart 2018 is inmiddels vol. Half maart eindigt het zaagseizoen, nieuwe cursussen worden vanaf het najaar gepland.