MBO opleiding Tuin, Park en Landschap; Vakopleiding (niveau 3) BBL

Doel

Tuin, parken, speel- en sportvelden worden met zorg en vakmanschap ontworpen en aangelegd. Ook het onderhoud is in handen van mensen met kennis over het aanleggen en onderhouden van groen. Voor mensen die werkzaam zijn binnen deze groene sector biedt TerraNext de opleiding, Tuin, Park & Landschap. TerraNext biedt deze opleiding aan volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Na afronding van deze opleiding kun je zelfstandig werkzaam zijn in de dagelijkse beroepspraktijk van de groene sector.
 

Digitaal Aanmelden

Doelgroep

De opleiding is gericht op (toekomstige) medewerkers van groen- en hoveniersbedrijven, gemeenten en organisaties op het gebied van natuurbeheer.

Inhoud

TerraNext biedt deze opleiding aan volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), dit is een combinatie van leren en werken.

Na afronding van deze cursus kun je zelfstandig werkzaam zijn in de dagelijkse beroepspraktijk van de groene sector.

Wat kom je tegen tijdens de opleiding:
Tijdens de opleiding leer je zelfstandig aanleggen en onderhouden van groenvoorzieningen. Daarnaast wordt in de opleiding o.a. aandacht besteed aan competenties als samenwerken en leidinggeven.

In de opleidingen krijg je, afgestemd op het niveau van de opleiding, te maken met veel voorkomende werkzaamheden binnen de groene sector, zoals:

 • Aanleggen en onderhouden van tuinen en parken
 • Aanleggen en onderhouden van verhardingen
 • Gebruik en onderhoud van gereedschap en machines
 • Snoeien van struiken en bomen
 • Plantenkennis
 • Veilig werken voor jezelf, je collega’s en omstanders
 • Leren om op goede manier samen te werken met je collega’s
 • Algemeen vormende vakken (Nederlands, Engels, rekenen, leren, loopbaan en burgerschap)

In de opleiding biedt TerraNext je de mogelijkheid losse certificaten/getuigschriften te behalen voor bepaalde praktijkonderdelen. Voor sommige opleidingen geldt het behalen van deze certificaten als een verplichting. Dit is afhankelijk van het niveau van de opleiding.

Voorbeelden van losse getuigschriften die tijdens de opleiding behaald kunt worden:

 • Bosmaaien
 • Motorkettingzagen
 • Veilig werken langs de weg
 • Gewasbescherming
 • Bedrijfshulpverlening (BHV) (certificaat)
 • Basisveiligheid (VCA) (certificaat)
 • Boomveiligheidscontroleur (VTA) (certificaat)

Beroeps Praktijk Vorming:
De opleiding is een combinatie van leren en werken. Dit betekent dat je leert op het bedrijf waar je werkzaam bent. Met Beroeps Praktijk Vorming (BPV) wordt het leren in de praktijk bedoeld.

Algemeen vormende vakken:
Tijdens je opleiding wordt veel aandacht besteed aan de vaktechnische onderwerpen. Daarnaast besteden we aandacht aan algemeen vormende vakken, waaronder Nederlands, rekenen, leren, loopbaan en burgerschap. Deze vakken kunnen van invloed zijn op het beroep. Eveneens wordt afhankelijk van het niveau en/of opleiding moderne vreemde talen (Engels of Duits) aangeboden.

Intake:
Iedereen die zich aanmeldt, wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat gesprek kijken we samen of jij de juiste verwachtingen hebt van de opleiding en een duidelijk beeld van de mogelijke beroepen. Pas daarna word je definitief geplaatst.
 

Toelatingseisen:
Om de mbo-opleiding Tuin, Park en Landschap te kunnen volgen, heb je een vooropleiding nodig:

 • Entreeopleiding: minimumleeftijd is 16 jaar (op 31 juli), niet toelaatbaar voor niveau 2, 3 en 4, na 4 maanden volgt een bindend studieadvies.
 • Niveau 2: diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg, mbo-diploma entreeopleiding.
 • Niveau 3: diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, mbo-diploma niveau 2.
 • Niveau 4: diploma vmbo gemengde leerweg of theoretische leerweg, mbo-diploma niveau 3.

Voor een BBL-opleiding heb je een arbeidscontract nodig of toestemming van een uitkerende instantie. Er wordt een praktijkovereenkomst afgesloten tussen de leerling, de werkgever en TerraNext. Hierin verklaart de werkgever de leerling gedurende minimaal 650 uren in de praktijk te begeleiden.

Begeleiding:
Gedurende de opleiding wordt je begeleid door een studieloopbaanbegeleider, ook wel SLB’er genoemd. De SLB’er onderhoudt het contact tussen de opleiding, jou en het bedrijf.

Proeve van Bekwaamheid:
De Proeve van Bekwaamheid (PvB) is een examen waarmee je laat zien hoe je in je beroep functioneert. Je krijgt een opdracht, die je ook in je (toekomstige) beroepspraktijk kunt tegenkomen. Door deze opdracht geheel zelfstandig en tot tevredenheid uit te voeren, laat je zien dat je het vak beheerst.

Portfolio:
Alle beoordelingen en vorderingen bewaar je in een portfolio. In dit persoonlijk portfolio, dat door de opleiding wordt geleverd en (gedeeltelijk) beheerd, heb je ruimte voor officiële stukken, presentaties, fotoreportages, opdrachten, werkstukken en ander belangrijk materiaal. Je kunt zo aan iedereen en op elk moment laten zien hoe het met je studie gaat en aan welke onderwerpen je al hebt gewerkt.

Kosten:
Wettelijk lesgeld voor cursusjaar 2016-2017: € 573,-
Schookosten / boeken: moet nog worden vastgesteld.

Wellicht kan je werkgever ook gebruik van een subsidieregeling. Er zijn diverse subsidieregelingen die het volgen van onderwijs stimuleren. Wij informeren je hier graag over.

Locatie:
De lessen worden gegeven bij TerraNext in Eelde. Voor groepen biedt TerraNext de mogelijkheid om de opleiding zowel incompany als op de leslocatie in Eelde uit te voeren.

Resultaat

Indien je alle onderdelen hebt gehaald, ontvang je een MBO diploma Tuin, Park en Landschap niveau 3.