MBO opleiding Tuin, Park en Landschap Middenkaderopleiding (niveau 4)

Doel

Tuinen, parken, speel- en sportvelden worden met zorg en vakmanschap ontworpen en aangelegd. Ook het onderhoud is in handen van mensen met kennis over het aanleggen en onderhouden van groen. In de juiste seizoenen moet er geplant, gesnoeid of gemaaid worden. Voor mensen die werkzaam zijn binnen deze groene sector biedt TerraNext de MBO opleiding Tuin, Park & Landschap.

Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevende personen die zich inhoudelijk bezig houden met o.a. de voorbereiding, organisatie, begeleiden van de uitvoering en taken als het maken van offertes, calculaties, ontwerp, bestek en acquisitie.


Digitaal Aanmelden

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn bij:
- Overheidsorganisaties (waterschappen, gemeenten, provincies en rijk)
- Groenvoorzieningsbedrijven
- Hoveniersbedrijven
- Recreatiebedrijven
- Aannemingsbedrijven
- Adviesbureaus
- Private sector die bijvoorbeeld eigenaar/beheerder zijn van bos en/of natuurgebied.

Inhoud

Voor het vaststellen van het onderwijsprogramma is deels gelet op de kerntaken die door het kenniscentrum Aequor zijn vastgesteld en deels op de functieprofielen die door de VHG zijn aangegeven in hun functiewaarderingssysteem. Op basis hiervan zijn de volgende gezamenlijke leer- en ontwikkelingslijnen geformuleerd.

 • Beroepsgerichte leerlijn
 • Algemene leerlijn
 • Ontwikkellijn

Met als doel te komen tot onderstaande beroepscompetenties als

 • Organiseren
 • Beheren van taken
 • Financiële aspecten
 • Communiceren
 • Leidinggeven

De volgende certificaten met een civiel effect worden binnen de opleiding als mogelijkheid aangeboden.

 • Visual Tree Assessment VTA
 • Veiligheid Certificaat Aannemers (VCA-vol)
 • Bedrijfsvoeren Gewasbescherming (Licentie 2)

Indien gewenst kunnen op individueel niveau aparte thema’s ingevoegd worden zoals bijvoorbeeld

 • Het beheer en onderhoud van hoogstamboomgaarden
 • Het beheren van een kinderboerderij o.i.d


Begeleiding:
Gedurende de duur van de opleiding wordt de cursist begeleidt door een studie loopbaanbegeleider die het contact onderhoudt tussen de opleiding, de cursist en het bedrijf.

Competentiegericht onderwijs:
De opleiding wordt aangeboden volgens de CKS structuur. Dit is een kwalificatiestructuur op basis van beroepscompetenties die afgesloten worden met een Proeve van Bekwaamheid (PVB).


Het doel van deze kwalificatiestructuur is de rol van het bedrijfsleven te versterken, waarbij gestreefd wordt naar een optimale samenwerking tussen bedrijf - opleiding - cursist. Al vanaf de start van de opleiding wordt hier een begin meegemaakt door middel van een uitgebreide intake procedure. Het doel van deze intake is het inventariseren van de opleidingswensen, behoeften en mogelijkheden van de cursist in relatie tot de werkplek.

 

BBL:
BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg, waarbij een cursist één dag per week op de opleiding aanwezig is. Daarnaast heeft de cursist een baan van minimaal 960 uur per jaar in die betreffende sector bij een erkend leerbedrijf door middel van een arbeidsovereenkomst of door middel van een stage op een leerbedrijf met behoud van uitkering. Waarbij een schriftelijke toestemming van een uitkeringsinstantie cq. uitzendbureau noodzakelijk is voor het volgen van de opleiding. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het regelen van een baan/stage.

 

SBB Erkenning:
Voor deelnemers aan een BBL opleiding is het verplicht om te werken/ stage lopen (met behoud van uitkering) bij een erkend leerbedrijf. Dit is een wettelijke eis, in het bijzonder voor het ondertekenen van de praktijk- en onderwijsovereenkomst door alle betrokken partijen. Het SBB is verantwoordelijk voor deze erkenning. Indien uw bedrijf of organisatie nog niet in het bezit is van een SBB bedrijfsnummer dan kan dit kosteloos aangevraagd worden via het SBB.

 

Kosten:
Wettelijk lesgeld voor cursusjaar 2016-2017: € 573,-
Schoolkosten / boeken: moet nog worden vastgesteld.

Wellicht kan je werkgever ook gebruik van een subsidieregeling. Er zijn diverse subsidieregelingen die het volgen van onderwijs stimuleren. Wij informeren je hier graag over.

 

Subsidie mogelijkheden:
Via het SBB kunt u informatie opvragen over de subsidiemogelijkheden. Particulieren hebben mogelijkheden om de kosten op te voeren in het kader van de aangifte inkomensbelasting. Zie hiervoor: www.belastingdienst.nl.

 

Leslocatie:
De lessen worden gegeven bij TerraNext in Eelde.

 

Toelatingseisen:
Om de mbo-opleiding Tuin, Park en Landschap te kunnen volgen, heb je een vooropleiding nodig:

 • Entreeopleiding: minimumleeftijd is 16 jaar (op 31 juli), niet toelaatbaar voor niveau 2, 3 en 4, na 4 maanden volgt een bindend studieadvies.
 • Niveau 2: diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg, mbo-diploma entreeopleiding.
 • Niveau 3: diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, mbo-diploma niveau 2.
 • Niveau 4: diploma vmbo gemengde leerweg of theoretische leerweg, mbo-diploma niveau 3.

Resultaat

Indien je alle onderdelen hebt gehaald, ontvang je het MBO diploma Tuin, Park en Landschap niveau 4.