MBO opleiding Tuin, Park en Landschap, Basisberoepsopleiding (niveau 2) BBL

Doel

Tuinen, parken, speel- en sportvelden worden met zorg en vakmanschap ontworpen en aangelegd. Ook het onderhoud is in handen van mensen met kennis over het aanleggen en onderhouden van groen. In de juiste seizoenen moet er geplant, gesnoeid of gemaaid worden. Voor mensen die werkzaam zijn binnen deze groene sector biedt TerraNext de MBO opleiding Tuin, Park & Landschap.

Met deze MBO opleiding Tuin, Park en Landschap niveau 2, leer je de dagelijkse voorkomende werkzaamheden in de groene sector.
 

Digitaal Aanmelden

Doelgroep

De opleiding is gericht op (toekomstige) medewerkers van groen- en hoveniersbedrijven, gemeenten en organisaties  op het gebied van natuurbeheer.

Inhoud

De opleiding
TerraNext biedt deze opleiding aan volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), dit is een combinatie van leren en werken. Bij deze MBO opleiding Tuin, Park en Landschap niveau 2 leer je de dagelijkse voorkomende werkzaamheden in de groene sector.

Waar kun je aan het werk?

  • Hoveniersbedrijven
  • Dienst openbare ruimten
  • Landschapsbeheer
  • Waterschappen
  • Golfbanen
  • Recreatieparken

Wat kom je allemaal tegen tijdens de opleiding:
Aanleggen en onderhouden van groenvoorzieningen. Deze opleiding is een combinatie van leren en werken. Dit betekent dat je één dag per week naar de opleiding gaat en de andere dagen aan het werk bent bij een erkend leerbedrijf.

Dit werken kan middels een:

  • arbeidsovereenkomst van minimaal 650 uur per jaar.
  • stage met behoud van uitkering*
  • arbeidsovereenkomst via een uitzendorganisatie*

* Voor je begint met de opleiding dient een schriftelijke toestemming van de uitkerende instantie of uitzendorganisatie voor het volgen van de opleiding bij de administratie van TerraNext aanwezig te zijn.

In de opleidingen krijg je, afgestemd op het niveau van de opleiding, te maken met veel voorkomende werkzaamheden binnen de groene sector, zoals:

  • Aanleggen en onderhouden van tuinen en parken
  • Aanleggen en onderhouden van verhardingen
  • Gebruik en onderhoud van gereedschap en machines
  • Snoeien van struiken en bomen
  • Plantenkennis
  • Veilig werken voor jezelf, je collega’s en omstanders
  • Leren om op goede manier samen te werken met je collega’s
  • Algemeen vormende vakken (Nederlands, Engels, rekenen, leren, loopbaan en burgerschap)

Algemeen vormende vakken:
Tijdens je opleiding wordt veel aandacht besteed aan de vaktechnische onderwerpen. Daarnaast besteden we aandacht aan algemeen vormende vakken, waaronder Nederlands, rekenen, leren, loopbaan en burgerschap. Deze vakken kunnen van invloed zijn op het beroep. Eveneens wordt afhankelijk van het niveau en/of opleiding moderne vreemde talen (Engels of Duits) aangeboden.

Intake:
Iedereen die zich aanmeldt, wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat gesprek kijken we samen of jij de juiste verwachtingen hebt van de opleiding en een duidelijk beeld van de mogelijke beroepen. Pas daarna word je definitief geplaatst.

Toelatingseisen:
Om de mbo-opleiding Tuin, Park en Landschap te kunnen volgen, heb je een vooropleiding nodig:

  • Entreeopleiding: minimumleeftijd is 16 jaar (op 31 juli), niet toelaatbaar voor niveau 2, 3 en 4, na 4 maanden volgt een bindend studieadvies.
  • Niveau 2: diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg, mbo-diploma entreeopleiding.
  • Niveau 3: diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, mbo-diploma niveau 2.
  • Niveau 4: diploma vmbo gemengde leerweg of theoretische leerweg, mbo-diploma niveau 3.

In de opleiding biedt TerraNext je de mogelijkheid losse certificaten/getuigschriften te behalen voor bepaalde praktijkonderdelen. Voor sommige opleidingen geldt het behalen van deze certificaten als een verplichting. Dit is afhankelijk van het niveau van de opleiding. Voorbeelden van losse getuigschriften die tijdens de opleiding behaald kunt worden:

  • Bosmaaien
  • Motorkettingzagen
  • Veilig werken langs de weg
  • Gewasbescherming
  • Bedrijfshulpverlening (BHV) (certificaat)
  • Basisveiligheid (VCA) (certificaat)
  • Boomveiligheidscontroleur (VTA) (certificaat)

Beroeps Praktijk Vorming:
De opleiding is een combinatie van leren en werken. Dit betekent dat je leert op het bedrijf waar je werkzaam bent. Met Beroeps Praktijk Vorming (BPV) wordt het leren in de praktijk bedoeld.

Begeleiding:
Gedurende de opleiding wordt je begeleid door een studieloopbaanbegeleider, ook wel SLB’er genoemd. De SLB’er onderhoudt het contact tussen de opleiding, jou en het bedrijf.

Proeve van Bekwaamheid:
De Proeve van Bekwaamheid (PvB) is een examen waarmee je laat zien hoe je in je beroep functioneert. Je krijgt een opdracht, die je ook in je (toekomstige) beroepspraktijk kunt tegenkomen. Door deze opdracht geheel zelfstandig en tot tevredenheid uit te voeren, laat je zien dat je het vak beheerst.

Portfolio:
Alle beoordelingen en vorderingen bewaar je in een portfolio. In dit persoonlijk portfolio, dat door de opleiding wordt geleverd en (gedeeltelijk) beheerd, heb je ruimte voor officiële stukken, presentaties, fotoreportages, opdrachten, werkstukken en ander belangrijk materiaal. Je kunt zo aan iedereen en op elk moment laten zien hoe het met je studie gaat en aan welke onderwerpen je al hebt gewerkt.
 

Kosten:
Wettelijk lesgeld voor cursusjaar 2016-2017: € 236,-
Schoolkosten / Boeken: moet nog worden vastgesteld.

Wellicht kan je werkgever ook gebruik van een subsidieregeling. Er zijn diverse subsidieregelingen die het volgen van onderwijs stimuleren. Wij informeren je hier graag over.Locatie:
De lessen worden gegeven bij TerraNext in Eelde. Voor groepen biedt TerraNext de mogelijkheid om de opleiding zowel incompany als op de leslocatie in Eelde uit te voeren.

Resultaat

Wanneer je alle onderdelen hebt gehaald, ontvang je het MBO diploma Tuin, Park en Landschap niveau 2.