MBO opleiding Tuin, Park en Landschap, Assistentenopleiding (Entree / niv. 1) BOL

Doel

Het groen om ons heen is er niet vanzelf gekomen. Tuinen, parken, speel- en sportvelden zijn met zorg en vakmanschap ontworpen en aangelegd. Ook het onderhoud van dit is in handen van mensen die alles weten van planten en bomen. In de juiste seizoenen moet je planten, snoeien en maaien. Spreekt dit je aan dan is deze opleiding vast iets voor jou!

Tijdens deze opleiding voor assistent, voer je eenvoudige praktische werkzaamheden uit in de directe aanwezigheid van een leidinggevende. Dit kan bijvoorbeeld bij een:

 • Hoveniers / groenvoorzieningsbedrijf
 • Stichtingen als Landschapsbeheer en Provinciale Landschappen
 • Organisaties van de overheid, zoals waterschappen, gemeenten, provincies of het Rijk
   

Digitaal Aanmelden

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die wil werken in het groen.

Inhoud

Waar krijg je in de opleiding mee te maken?

Belangrijke onderdelen van de opleiding zijn:

 • Assisteren bij het snoeien
 • Assisteren bij het aanleggen en onderhouden van groen en verhardingen
 • Assisteren bij het gebruik en onderhoud van machines, werktuigen en apparatuur
 • Leren en herkennen van een aantal planten en bomen
 • Leren veilig werken voor jezelf, je collega’s en omstanders
 • Leren om op een goede manier samen te werken met je collega’s.


Wat zijn je beroepsmogelijkheden?
Als assistent voer je eenvoudige praktische werkzaamheden uit in de directe aanwezigheid van een leidinggevende. Dit kan bijvoorbeeld bij een:

 • Hoveniers / groenvoorzieningsbedrijf
 • Stichtingen als Landschapsbeheer en Provinciale Landschappen
 • Organisaties van de overheid, zoals waterschappen, gemeenten, provincies of het Rijk


BOL opleiding:
Dit is een zogenoemde BOL opleiding. BOL staat voor Beroepsopleidende Leerweg. Dit is een combinatie van leren en stagelopen.

Beroepspraktijkvorming:
De opleiding is een combinatie van leren en werken. Dit betekent dat je leert op het bedrijf waar je werkzaam bent. Met Beroeps Praktijk Vorming (BPV) wordt het leren in de praktijk bedoeld.

Algemeen vormende vakken:
Naast groene vakken besteden we ook aandacht aan algemeen vormende vakken, waaronder Nederlands, rekenen, Leren, Loopbaan en Burgerschap. Deze vakken kunnen van invloed zijn op het beroep.

Begeleiding:
Gedurende de duur van de opleiding word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider, ook wel SLB’er genoemd. De SLB’er onderhoudt het contact tussen jou, de opleiding en het bedrijf.

Proeve van Bekwaamheid:
De Proeve van Bekwaamheid (PvB) is een examen waarmee je laat zien hoe je in je beroep functioneert. Je krijgt een opdracht, die je ook in de praktijk kunt tegenkomen. Door deze opdracht geheel zelfstandig en tot tevredenheid uit te voeren, laat je zien dat je het vak beheerst.

Portfolio:
Alle beoordelingen en vorderingen bewaar je in een portfolio. In dit persoonlijk portfolio, dat door de opleiding wordt geleverd en (gedeeltelijk) beheerd, heb je ruimte voor officiële stukken, presentaties, fotoreportages, opdrachten, werkstukken en ander belangrijk materiaal. Je kunt zo aan iedereen en op elk moment laten zien hoe het met je studie gaat en aan welke onderwerpen je al hebt gewerkt.
 

Kosten:
Naast de bovengenoemde schoolkosten betaal je wettelijk lesgeld. Welk bedrag je betaalt hangt af van de leerweg die je volgt en het niveau van de opleiding.

Voor BOL (alle niveaus) is dit € 1.131,- (nota via DUO)


DUO – IB-Groep:
Als je 18 jaar of ouder bent kan je in aanmerking komen voor studiefinanciering. Voor meer informatie zie: www.ib-groep.nl

Locatie:
De lessen worden gegeven bij TerraNext in Eelde.

Resultaat

Wanneer je alle onderdelen hebt behaald, ontvang je een MBO diploma Tuin, Park & Landschap niveau 1.