MBO opleiding Bloem & Styling Vakopleiding (niveau 3) BBL

Doel

In dit vak kun je aan het werk als bloemist, medewerker tuincentrum of zelfstandig ondernemer van je eigen bloemenzaak.

Tijdens de opleiding wordt je creativiteit weer geprikkeld. Je leert werken met kleur, vorm en materiaal. Je leert alles over planten en bloemen, etaleren, presenteren en een eigen creativiteit ontwikkelen. Daarnaast word je op de hoogte gesteld van de nieuwste stijlen en trends.

Met deze MBO Bloem & Design Vakopleiding op niveau 3, leer je zelfstandig praktische werkzaamheden uitvoeren. Tevens verzorg je de werkverdeling, de werkvoorbereiding en het werkbeheer.
 

Digitaal Aanmelden

Doelgroep

Mannen en vrouwen, vanaf 18 jaar die al werkzaam zijn of gaan werken binnen de bloemenbranche. Deze opleiding wordt aangeboden volgens de Beroepsbegeleidende Leerweg oftewel een BBL genoemd. Dit is een combinatie van leren en werken.

Inhoud

De opleiding:
In deze opleiding wordt je creativiteit steeds weer uitgedaagd. Je leert van alles over bloemen en planten en maakt veel praktische werkstukken. Etaleren, presenteren, klantgericht denken en werken spelen hierbij een belangrijke rol. Het werken met kleur, vorm en materiaal vormt de basis van de opleiding. Natuurlijk brengen we je ook op de hoogte van de nieuwste stijlen en trends.

Na deze vakopleiding kun je zelfstandig praktische werkzaamheden uitvoeren. Tevens verzorg je de werkverdeling, de werkvoorbereiding en het werkbeheer.

Intake:
Iedereen die zich aanmeldt, wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat gesprek kijken we samen of jij de juiste verwachtingen hebt van de opleiding en een duidelijk beeld van de mogelijke beroepen. Pas daarna word je definitief geplaatst.

Toelatingseisen:
Om de mbo-opleiding Tuin, Park en Landschap te kunnen volgen, heb je een vooropleiding nodig:

  • Entreeopleiding: minimumleeftijd is 16 jaar (op 31 juli), niet toelaatbaar voor niveau 2, 3 en 4, na 4 maanden volgt een bindend studieadvies.
  • Niveau 2: diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg, mbo-diploma entreeopleiding.
  • Niveau 3: diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, mbo-diploma niveau 2.
  • Niveau 4: diploma vmbo gemengde leerweg of theoretische leerweg, mbo-diploma niveau 3.


Inhoud van de opleiding:
In de opleidingen krijg je, afgestemd op het niveau van de opleiding, te maken met veel voorkomende werkzaamheden binnen de groene sector, zoals:

  • Aankleding en inrichting van een winkel
  • Productverzorging
  • Verkoopvaardigheden
  • Presenteren en etaleren
  • Samenwerken in teamverband

Beroeps Praktijk Vorming (BPV):
De opleiding is een combinatie van leren en werken. Dit betekent dat je leert op het bedrijf waar je werkzaam bent. Met Beroeps Praktijk Vorming (BPV) wordt het leren in de praktijk bedoeld.

Algemeen vormende vakken:
Tijdens je opleiding wordt veel aandacht besteed aan de vaktechnische onderwerpen. Daarnaast besteden we aandacht aan algemeen vormende vakken, waaronder Nederlands, rekenen, leren, loopbaan en burgerschap. Deze vakken kunnen van invloed zijn op het beroep. Eveneens wordt afhankelijk van het niveau en/of opleiding moderne vreemde talen (Engels of Duits) aangeboden.

Begeleiding:
Gedurende de opleiding wordt je begeleid door een studieloopbaanbegeleider, ook wel SLB’er genoemd. De SLB’er onderhoudt het contact tussen de opleiding, jou en het bedrijf.

Proeve van Bekwaamheid:
De Proeve van Bekwaamheid (PvB) is een examen waarmee je laat zien hoe je in je beroep functioneert. Je krijgt een opdracht, die je ook in je (toekomstige) beroepspraktijk kunt tegenkomen. Door deze opdracht geheel zelfstandig en tot tevredenheid uit te voeren, laat je zien dat je het vak beheerst.

Portfolio:
Alle beoordelingen en vorderingen bewaar je in een portfolio. In dit persoonlijk portfolio, dat door de opleiding wordt geleverd en (gedeeltelijk) beheerd, heb je ruimte voor officiële stukken, presentaties, fotoreportages, opdrachten, werkstukken en ander belangrijk materiaal. Je kunt zo aan iedereen en op elk moment laten zien hoe het met je studie gaat en aan welke onderwerpen je al hebt gewerkt.

Locatie:
De lessen worden gegeven bij TerraNext in Eelde. Voor groepen biedt TerraNext de mogelijkheid om deze opleiding zowel incompany als op de leslocatie in Eelde uit te voeren.
 

Kosten:

Wettelijk lesgeld voor cursusjaar 2016-2017: € 573,-
Schoolkosten / boeken: moet nog worden vastgesteld.

Wellicht kan je werkgever ook gebruik van een subsidieregeling. Er zijn diverse subsidieregelingen die het volgen van onderwijs stimuleren. Wij informeren je hier graag over.

Behalve met wettelijk lesgeld krijg je te maken schoolkosten. De school kan je verplichten om bepaalde persoonsgebonden benodigdheden aan te schaffen die noodzakelijk zijn om de opleiding te kunnen volgen. Hieronder vallen onder meer:
• boeken;
• readers;
• software licenties;
• onderwijsbenodigdheden;
• werkschoenen en kleding.

Daarnaast kan een vrijwillige bijdrage worden gevraagd voor zaken waarvoor de school geen bekostiging van de overheid ontvangt. Dit gaat bijvoorbeeld om aanvullende activiteiten als:
• excursies;
• verzekeringen.


 

Resultaat

Wanneer je alle onderdelen hebt gehaald ontvang je het MBO diploma Bloem & Design niveau 3.